Hopp til hovedinnhold
53 articles
Ensom jente

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

lærer i klasserommet

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Videreutdanningen Andrespråkspedagogikk er et nett- og samlingsbasert tilbud rettet mot lærere i gru

Ung kvinnelig lærer hjelper to elever i et klasserom

Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholde

mannlig lærer

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Har du 60 studiepoeng i en videreutdanning til lærerspesialist, kan du gå videre med en erfaringsbas

Barn smiler og ler rundt et bord i et klasserom

Lærerspesialist i begynneropplæring

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1.-4.

mannlig lærer

Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de behold

Lektorstudentene logo

Lektorstudentene ved UiS

Fagforeningen for lektor- og PPUstudenter ved Universitetet i Stavanger.

Tre voksne mennesker bak en laptop smiler til kamera

Etter- og videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke og videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere.

Ung mann med brunt hår og blå genser smiler

Jonas vil forme morgondagens heltar

Møt Jonas Bråthen, student på grunnskulelærarutdanning trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger.

Kvinnelige naturfaglræere utfører kjemieksperiment sammen med elevgruppe

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole?

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk?

Elever gjør matematikk på tavle sammen med lærer

Matematikk 1 (1.-7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige

Jente lærer engelsk med post-it lapper på kroppen som sier navnet på kroppsdelen hvor de er plassert

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Dette studiet skal gi deg innsikt i hvordan de grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke deg mun

Kvinne og mann sitter sammen ved et bord i et bibliotek og studerer

Kompetanse for kvalitet

Her finner du mer informasjon om etter- og videreutdanning for lærere i barnehage og skole.

Bilde av penger. Foto: Josh Appel

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student.

Spillpedagog

Framtidens yrker: Spillpedagog

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en

Framtidens yrker

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden?

Ung kvinne underviser en gruppe ungdommer

Praksisopplæring i PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er rettet mot de som har fag- eller yrkesutdanning fra før, og s

Mannlig lektorstudent forklarer noe for en elev i praksis

Praksisopplæring i lektorutdanningen

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring

Mannlig lærerstudent står foran tavle og elever i klasserom

Praksisopplæring i lærerutdanningene

Lærerutdanningene samarbeider med barnehager og skoler i regionen om å gi studentene god praksis.

Kvinne jobber hjemme.

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i j

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en

Blidet viser lærer som tar videreutdanningstilbud  kompetanse for kvalitet

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet.

Kompetanse for kvalitet er et videregåendes program

Studenter fornøyde med kompetanse for kvalitet

Det er kort tid igjen til å søke på «Kompetanse for kvalitet».