53 artikler
økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon – bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange

Studenter snakker sammen på campus

Service Leadership in International Business - master 2 år

Samfunnet trenger ledere med spisskompetanse i å utvikle og levere nye løsninger. Det kan bli deg

Illustrasjonsfoto hotelledelsestudenter i gruppearbeid

Hotelledelse - bachelor

Ønsker du en variert arbeidshverdag der du får jobbe med mennesker? Synes du ledelse høres spennende

Reiselivsledelse bachelor

Reiselivsledelse - bachelor

Ønsker du å designe bærekraftige opplevelser for framtidens gjester? Da er kanskje en bachelor i

Digital serviceledelse - bachelor

Økt digitalisering i samfunnet påvirker måten vi produserer og bruker varer og tjenester på, og

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon – master 2 år – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør

diskusjon ved pc

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger...

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du...

Gruppe unge voksne står rundt et bord og får veiledning av eldre voksen

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende...

Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et...

Stavanger City Center

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter...

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Bilde av tankekart og personer

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og...

Portrett av Mushrifa som smiler

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier...

Portrett av Ida Sjøthun

Utvidet perspektiv på ledelse

Endelig fikk Ida R. Sjøthun bekreftet at den iboende nysgjerrigheten og alle spørsmålene hun stiller...

Bilde av smilende Kine Buchanan i halvfigur

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte...

Bilde av June Kristin Lima i halvfigur

Lærte nye metoder for å utvikle ideer

Heftig, men kjekt. Det er dommen fra June Kristin Lima etter å ha fullført kurset Tjenesteinnovasjon...

Foreleser foran skjermer med tekst i klasserom.

Creative Expectations of the Future E-MTN103

What is more important than the future? Fear and hope, strategy and choice, disappointment and...

Kvinne med hestehale jobber konsentrert over skrivebord.

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige...

Gruppe som samarbeider over bord med fargerike hobbysaker.

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs...

Bilde av kvinne som studerer.

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du...

Tre barn i en skolegård tøyser og ler foran kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge...