Hopp til hovedinnhold
5 artikler
FNs bærekraftsmål

UNESCO-professorat: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for studie

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS skal være en arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og b

Disputas om kreativitet og nyskaping i organisasjoner

Hvordan kan styrene bidra til kreativitet og innovasjon i organisasjoner?

registerdata hhuis

Bruk av registerdata ved Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å informere potensielle deltakere i våre forskningsprosjekter om hva

Silje Haus-Reve

Disputas om mangfald av kunnskap og innovasjon

Silje Haus-Reve har forska på korleis innovative bedrifter og arbeidstakarar blir påverka av mangfal