430 artikler

8 tips til motiverende leselekser

Det er stor forskjell på hvor langt første- og andreklassingene har kommet i leseutviklingen, og...

tenåringer leser sammen i bibliotek

– Noen ganger må læreren holde litt igjen

– Jeg vil at skolen skal være en plass der de unge lærer å tenke, sier professor Atle Skaftun.

Ung jente leser

PISA 2022: Norske barn og unge trenger et leseløft!

Når PISA-resultatene viser at også tiendeklassingene leser langt dårligere enn før, er det på tide å...

Jente i klasserom leser i læreboka

– Hvis norske elever skal bli bedre lesere, må det en skikkelig innsats til

Årets elever på 5. og 8. trinn gjør det svakere i lesing sammenlignet med i 2022. Det viser...

illustrasjon og teksten Ljubljana Reading  Manifesto

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle...

Jente leker på gulvet i barnehagen. Vi ser deler av en voksen kvinne i kanten av bildet.

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få...

illustrasjon av jente med en stor bok. Det kommer symboler ut av boka.

Vinner din skole Leseprisen 2024?

Har dere satt lesing på dagsorden med en satsing eller et prosjekt på din skole? Nå er vi på jakt...

Jon Fosse. Foto: Samlaget

Elevane lot seg engasjera av Jon Fosse sin vanskelege roman

Jon Fosse er kjend for å vera ein av vår tids største nolevande forfattarar. Men han er òg kjend for...

LIten jente skriver på ark og ser i kamera med et smil

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka...

Gutt og jente med ipad i klasserommet. Gutten holder ipaden. Jenta står ved siden av og ser på.

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4...

jente i klasserom

Ja til kartleggingsprøver i lesing på første trinn

Som leseforskere med begynneropplæring som felt ser vi ingen grunn til å la være å starte...

skriv les Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy logo

Andre utrop til Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

man. 06.05 09:00

ons. 08.05 16:00

UiS
Arne Rettedals hus
Student Mona Fagerland.

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i...

spedaims bilde av gutt og logo

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og...

Fem barn spiller fotball i skolekorridor

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i...

jente leser med lærer i klasserom

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever...

Joanna Szalek - pedagogisk leiar, Oltedal barnehage

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine...

Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand...

Tre personer på bildet. To av personene har ryggen til. Den tredje, en kvinne, er vendt mot oss. De holder bøker i hendene.

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være...

Kvinne står foran gruppe i klasserom. To personer sitter med ryggen til.

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør...

Min skyld bokomslag

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike...

Å pakke ut språk og innhold forside

Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert...

Klasserom med fem elever. Jente nærmest kamera i rosa genser som smiler mot noe utenfor bildet.

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i...

Illustrasjon av en bok med et forstørrelsesglass foran.

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst...