20 artikler

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten...

Monica G Mitchell står mot kameraet og smiler

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for...

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på...

gutt med ipad. foto: getty

Digital literacy og multimodale praksiser hos barn

Forskere ved Lesesenteret er involvert i internasjonal forskning på hvordan digitalisering former...

Kristin Sunde

Ph.d-prosjekt: Undervisningspraksis og elevenes skriftspråklige utvikling

Kristin Sunde tar ph.d i Two Teachers-prosjektet. Sundes forskning handler om læreres...

jente leser med lærer

En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp

En av tre lærere sier at de ikke har tilgang til spesialpedagoger eller andre eksperter når elever...

Gutt med tomlene i været

PIRLS 2016

Norske femteklassinger lå over det internasjonale gjennomsnittet på leseundersøkelsen PIRLS 2016. På...

kvinnelig barnehagelærer omgitt av fem barn. Foto: Getty

Barns norsk kommer ikke av seg selv

Minoritetsspråklige barns læring av norsk blir i for stor grad overlatt til tilfeldigheter. For at...

Barna og barnehagelærerne vil bruke digitale bildebøker på ulike måter

Appene byr på mye moro, men gir også store utfordringer.

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved...

Det er viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn...

Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

Norske førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte...

Leseferdigheter hos voksne

Kunnskap om grunnleggende ferdigheter hos voksne er viktig for at alle nordmenn skal kunne lykkes i...

Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre

Det er helt tydelige sammenhenger mellom at førsteklassinger føler seg sett og respektert av læreren...

to jenter skriver ved pulten

Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

Førsteklassinger som får tilgang til alle bokstavene raskere, har mindre sannsynlighet for å ha lave...

Nå rettes søkelyset mot elever på mellomtrinnet

Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt...

Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?

Klassestørrelse og lærertetthet er begreper som ofte brukes om hverandre når man diskuterer norsk...

klasserom

Disputas om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk

Torsdag 30. september kl 10.00-14.00. Hege Rangnes disputerer for ph.d. med en avhandling om hvordan...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med...

skriv les Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy logo

Første utrop til Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

man. 06.05 09:00

ons. 08.05 16:00

UiS
Arne Rettedals hus