Hopp til hovedinnhold
9 articles
To barn les

Kan høgtlesing gi motivasjon til nynorsk?

Kven har vel ikkje minne frå eigne skuledagar då læraren las spennande forteljingar høgt i klasserom

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jo

Lesing med rollekort

Å lese på et fremmedspråk er grunnleggende forskjellig fra å lese på morsmålet sitt – ord man ikke f

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Gutt og jente i klasserom snakker sammen.

Muntlig øvelse: Speed dating

Ungdomstrinnslærer Marielle Haarvik skriver på bloggen sin hvordan hun gjennomførte ”speed dating” i

Lærer står foran tavle der det står debattkafe. Snakker til klassen.

Lesing er å kunne delta i sosiale praksisar

Lesing er ein samansett og kompleks prosess som i hovudsak handlar om å vera aktiv i høve til lesing

Sokratisk seminar

Et eksempel på en måte å organisere litteratursamtalen i klasserommet.

16 ikoner som representerer forskjellige religiøse symboler

Undring, utforskning og refleksjon i KRLE og RE

Vi lever i et mangfoldig og multikulturelt samfunn, og fagene KRLE og religion og etikk har en sentr

– Vi må se på muntlighet med nye øyne

Vi må forstå utdanning på nye måter i internetts tidsalder.