24 artikler
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet skal gi støtte til virksomhetenes arbeid med sikkerhet og beredskap. Universitetet i...

Modell som viser Risiko- og sårbarhetsanalyse i kunnskapssektoren

Veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet har utarbeidet en ny veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren...

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye...

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby – samarbeid

Fleire kommunar i Stavanger-regionen har smartby som prioritert satsing. Særleg har Stavanger...

 Ingunn Studsrød

Skal forhindre vold i Polen

«The integrated system of domestic violence» er et prosjekt som har som hovedmål å videreutvikle...

Professorene Krisztian Balog, Kjersti Engan og Chunming Rong står foran en palisadevegg

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til...

illustrasjonsbilde av ekstern finansiering

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter...

Illustrasjon næringsliv/økonomi

Stavanger AI Lab – samarbeid

Stavanger AI Lab knytter forskere og studenter ved UiS sammen med partnere fra industri, næringsliv...

Anja Dalgaard Nielsen på talerstolen

- Ekstremisme må førebyggast lokalt

Mange etterlyser nasjonale tiltak mot radikalisering av valdelege ekstremistar. Men forsking viser...

Bilde av George Murphy som jobber på domkirken

Restaurering av Stavanger domkirke fram mot 2025

Arkeologisk museum, UiS har flere prosjekter på Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025.

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive...

Fugleperspektiv på kantina i Arne Rettedals hus

Om Beredskapsrådet

Her finner du oversikt over mandat, målsetninger, medlemmer, møtereferat, årsrapporter og...

Fingre over tastatur som har en virtuell hengelås over seg.

IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, ikke...

Illustrasjon av familie, politi og andre som kan bidra i kampen mot radikalisering

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne siden inneholder relevant informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme...

Verdenskartet med flagg

Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Her finner du en kort innføring i norsk eksportkontroll og hvilken betydning regelverket har for...

Rektor ved Sande skole.

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og...

Bilde av europa-kartet og oversikt over ECIU-medlemsuniversitet

Skal finne løsninger for tettere europeisk universitetssamarbeid

Hvordan kan europeiske universiteter oppnå en dypere, mer langsiktig og fleksibel form for samarbeid...

Hånd med blyant, papirer og datamaskin

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Skilt sier "CLOSED" foran inngang til universitetsbiblioteket på UiS

Hva lærte vi av korona-nedstengingen våren 2020?

Våren 2020 ble universiteter og høgskoler stengt ned i seks uker. Beredskapsrådet har oppsummert...

Jimma University

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og...

Aksel Hiorth. Foto: Marius Vervik

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational...

Prisvinnar Heidi Torkildson Ryste med blomsterbukett, saman med rektor Marit Boyesen og rettleiar Odd Einar Olsen.

Sosiale medium har endra krisehandtering

Heidi Torkildson Ryste har studert korleis sosiale medium blir brukt av kommunar som opplever ei...

Portrett av Anja Dalgaard Nielsen

Anja Dalgaard-Nielsen med i NATO si politiske strategigruppe

Anja Dalgaard-Nielsen frå det danske Forsvarsakademiet og professor II ved Universitetet i Stavanger...

Portrettfoto av Gøril Heitmann, UiT og Beredskapsrådet.

Vil synleggjere Beredskapsrådet

Gøril Heitmann er ny leiar i Beredskapsrådet. Med fersk læring frå koronakrisa trur ho rådet i enda...