Hopp til hovedinnhold
16 artikler
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Bere

Hånd med blyant, papirer og datamaskin

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave?

Fugleperspektiv på kantina i Arne Rettedals hus

Om Beredskapsrådet

Her finner du oversikt over mandat, målsetninger, medlemmer, møtereferat, årsrapporter og kontaktinf

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby – samarbeid

Fleire kommunar i stavangerregionen har smartby som prioritert satsing.

 Ingunn Studsrød

Skal forhindre vold i Polen

«The integrated system of domestic violence» er et prosjekt som har som hovedmål å videreutvikle til

Professorene Krisztian Balog, Kjersti Engan og Chunming Rong står foran en palisadevegg

UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarb

illustrasjonsbilde av ekstern finansiering

Ekstern finansiering og bistand til innovasjonsprosjekter

På denne siden finner du informasjon om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter

Illustrasjon næringsliv/økonomi

Stavanger AI Lab – samarbeid

Stavanger AI Lab knytter forskere og studenter ved UiS sammen med partnere fra industri, næringsliv

Anja Dalgaard Nielsen på talerstolen

- Ekstremisme må førebyggast lokalt

Mange etterlyser nasjonale tiltak mot radikalisering av valdelege ekstremistar.

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tver

Fingre over tastatur som har en virtuell hengelås over seg.

IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, ikke bli

Illustrasjon av familie, politi og andre som kan bidra i kampen mot radikalisering

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne siden inneholder relevant informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Verdenskartet med flagg

Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Her finner du informasjon om norsk eksportkontroll og hvilket ansvar som pålegges kunnskapssektoren.

Skilt sier "CLOSED" foran inngang til universitetsbiblioteket på UiS

Hva lærte vi av korona-nedstengingen våren 2020?

Våren 2020 ble universiteter og høgskoler stengt ned i seks uker.

Portrett av Anja Dalgaard Nielsen

Anja Dalgaard-Nielsen med i NATO si politiske strategigruppe

Anja Dalgaard-Nielsen frå det danske Forsvarsakademiet og professor II ved Universitetet i Stavanger

Portrettfoto av Gøril Heitmann, UiT og Beredskapsrådet.

Vil synleggjere Beredskapsrådet

Gøril Heitmann er ny leiar i Beredskapsrådet.