2 artikler
Undergrunnskart over Norge og Nordsjøen

NCS2030 – Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel

Alejandro Escalona, Ola Borten Moe og Merete Vadla Madland

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av...