2 artikler
Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby – samarbeid

Fleire kommunar i Stavanger-regionen har smartby som prioritert satsing. Særleg har Stavanger...

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive...