Hopp til hovedinnhold
30 artikler
Språklig samspill i sandkassen

Godt språkarbeid med de yngste barna

Språk utvikles raskt de første årene i barnas liv, samtidig som barna er nysgjerrige og utforsker...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får...

Før lesinga starter

Når vi skal lese sammen med barn i barnehagen, er det flere ting vi kan gjøre rett før lesinga...

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot...

Logo - Lesesenteret

Lesesenterets blogg

Trenger du inspirasjon? Les våre blogger om lesing og leseforskning!

to jenter spiser i barnehagen

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter...

gutt i sandkassa

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende...

gutt i klatrestativ

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt...

Gutter må oppfordres til å ta del i språkaktivitetene i barnehagen

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter, og guttene kan derfor få mindre...

Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

Allerede tidlig i barnehagealderen er matematikklæringen i gang, gjennom lek, rutiner og samspill...

små barn samarbeider

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene...

barn med klosser

Stavangerprosjektet: Det lærende barnet

Stavangerprosjektet var en tverrfaglig, longitudinell studie med fokus på barns utvikling fra 2–10...

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på...

barn med ipad i barnehagen

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?

jente med nettbrett i senga

Dårlige e-bøker går ut over barna

Tilgangen til god digital barnelitteratur på norsk er for dårlig. Det er negativt både for lesinga...

lesestund i barnehagen. foto: getty

Bør dere lese papirbøker eller bok-apper i barnehagen?

Det kommer an på hva som er formålet med lesingen, mener forskere fra Lesesenteret.

To barn på skogssti

Språkstimulering gjennom naturfag i barnehagen

Skrukketroll gir gode muligheter til språkstimulering!

Lesing, skriving og kjøleskapet skjermdump

Lesing, skriving og kjøleskapet

I denne filmen er Truls (5) med pappa på kjøkkenet. Vi ser et eksempel på hvordan det går an å ta...

Gratulerer med språket skjermdump

Gratulerer med språket!

Bursdagsforberedelser byr på mange muligheter til å leke med og smake på språket. I denne filmen...

En smak av lesing skjermdump

En smak av lesing

Alma (tre år) og faren hennes leser mye i hverdagen uten at de tenker over det. Målet er ikke å lære...

far og sønn leser

Leseråd til foreldre

Har du lyst å hjelpe barnet ditt i gang med lesingen? Her er 10 gode råd!

skjermdump stavangerprosjektet film om observasjon

Å ha et blikk for 2-åringers språk

Et godt språkmiljø i barnehagen skapes ikke av seg selv. Denne filmen gir eksempler på...

kvinnelig barnehagelærer omgitt av fem barn. Foto: Getty

Barns norsk kommer ikke av seg selv

Minoritetsspråklige barns læring av norsk blir i for stor grad overlatt til tilfeldigheter. For at...

to jenter med vinterjakke smiler til kamera. Foto: getty

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn. Utanlandsadopterte blir utsette for eit...