24 artikler
Jente leker på gulvet i barnehagen. Vi ser deler av en voksen kvinne i kanten av bildet.

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få...

elever jobber på pc

Kartleggingsprøvene i lesing

På desse sidene finn du informasjon om dei nye kartleggingsprøvene i lesing for 1. og 3. trinn, og...

Elever i tiårsalderen sitter på en rekke og skriver på hver sin pc. Gutt fremst.

– Kommunene står for det største prøvetrykket i skolen

De færreste prøvene i skolen kommer fra nasjonalt hold, men fra kommuner og skolene selv. Det...

lesesenterets blogg

Blogg: Prøvetrykket i skolen - kor er det skoen trykker?

Det er eit opplevd prøvetrykk i skolen, som kjem til utrykk som frustrasjonar frå lærarar...

gutt jobber på pc

Elever og skoler bidrar til bedre kartleggingsprøver

Elever i barneskolen skal få digitale og mer treffsikre kartleggingsprøver i lesing. For å få til...

lærer med gutt

Veilednings- og støttemateriell til språk, lesing og skriving

Veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak innen språk...

lesefinger

Oversikt over materiell til
kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over noe kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og...

jente snakker

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av språk

Her finner du en oversikt over noe kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og...

gutt leser

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen»

Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en...

elever leser med lærer

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser...

to barn leser

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på...

to jenter spiser i barnehagen

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter...

gutt i sandkassa

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende...

gutt i klatrestativ

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt...

Gutter må oppfordres til å ta del i språkaktivitetene i barnehagen

Språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter, og guttene kan derfor få mindre...

små barn samarbeider

Det viktige blikket for hvert barn

Det er vanskelig å forutse hvordan barn vil utvikle ferdighetene sine gjennom barnehageårene...

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en...

Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så?

Du har gjennomført kartleggingsprøven i lesing på 1., 2. eller 3. trinn. Nå ser du hvilke elever som...

to jenter med vinterjakke smiler til kamera. Foto: getty

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn. Utanlandsadopterte blir utsette for eit...

barn sitter på gulvet i lesestund. Foto: Getty Images

Bruk leselogg i barnehagen

Ved hjelp av leselogg kan vi på en systematisk måte få oversikt over hvilke barn som er med, hvilke...

Forside: Regnefaktaprøven. Illustrasjon: Fabeldyr

Prøvemateriell: Regnefaktaprøven

Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre...

Jente foran tavle der det står På Sporet skrevet med kritt

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for...

Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god...