Hopp til hovedinnhold
19 articles
Helse og teknologi

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digi

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferds

Ola Kvaløy – Dean, Professor of Economics

Ola Kvaløy is dean and professor of economics at the University of Stavanger Business School.

UiS EREE – Forskningsgruppe for energi, resurs- og miljøøkonomi

Forskere innenfor energi, resurs- og miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS og Institutt for sikke

Sampillsøkonom

Framtidens yrker: Samspillsøkonom

– I tillegg til å forstå grunnleggende økonomiske sammenhenger, må samspillsøkonomer forstå folk og

registerdata hhuis

Bruk av registerdata ved Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å informere potensielle deltakere i våre forskningsprosjekter om hva

Bekymret kvinne i bymiljø

Sjefer som faker, blir avslørt

Blir lederen oppfattet som ekte eller en som faker? Det har mye å si for bedriftens suksess.

Kvinne med ryggen til i team-møte på laptop

Innvandrere får norske bedrifter til å tenke nytt

Bedrifter som ansetter innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative, ifølge fors

Silje Haus-Reve

Disputas om mangfald av kunnskap og innovasjon

Silje Haus-Reve har forska på korleis innovative bedrifter og arbeidstakarar blir påverka av mangfal

Nina Hjertvikrem

Disputas om samarbeid i forsking og innovasjon

Korleis samarbeider bedrifter og organisasjonar innan forsking og innovasjonsnettverk?

Valeriia Klova

Disputas om aksjemarknader

Valeriia Klova ser i sitt doktorgradsarbeid nærmare på samanhengen mellom eigarstruktur og aksjelikv

Bjørnar Laurila

Disputas om folks motivasjon når de foretar valg

Risiko, flaks og bedrag: Hvorfor folk velger folk som de gjør? Det har Bjørnar Laurila forsket på.

Ana Faria Lopes

Disputas om å setje prislapp på naturen

Kva miljøverdiar går tapt for det norske samfunnet dersom jærstrendene eller Lofoten blir forringa?

Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence From a Field Experiment in Norwegian Preschools

Tor. 10.12.2020

11:15-12:15

Webinar

Towards a future research agenda – An integrative literature review on PPPs in Smart Cities

Ons. 09.12.2020

11:15-12:15

Webinar

Lanserer rapporten "Havbruk til havs"

Man. 07.12.2020

11:00-13:00

Webinar

– Fundamentet for vår lokale levestandard svekkes

Næringslivet i Stavanger-regionen skiller seg ut med svært høy lønnsomhet og verdiskaping sammenlign

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv ef

Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes?