816 artikler

Om UiS

Campus bibliotek illustrasjon

Biblioteket

Fløytestudenter på Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes.

Fakultet for utøvande kunstfag

Logosymbol for Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret

Logo - Lesesenteret

Lesesenteret

Arne Rettedals hus, campus Ullandhaug

UiS Etter- og videreutdanning

Bilde av Arkeologisk museum

Arkeologisk museum

Sykepleiestudenter i lab

Det helsevitskaplege fakultet

Framtidens yrker

DDV - didaktisk digitalt verksted

Illustrasjon batteri- og energiteknologi

Grøn omstilling UiS

Den felles retninga til Universitetet i Stavanger er prega av ansvaret for berekraftig omstilling...

Gruppe på fem mennesker sitter midt i en bred steintrapp. Vi ser dem høyt ovenfra, som fra fugleperspektiv. De prater sammen, en av dem har en datamaskin i fanget.

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Kjemilab. Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Notatblokk, penn og kaffekopp

Presserom

Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

to barnehagebarn sitter ved et bord og ser mot det samme punktet og ler godt

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Illustrasjon av det interaktive kartet over campus Ullandhaug

Finn fram på campus: elektronisk kart

Kjem du på besøk? Vår elektroniske kartløysing (MazeMap) leier deg rett til kontoret eller...

Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Vi skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk...

Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi, styringsdokument og årsmeldingar

Her finn du UiS sin strategi, fakulteta sine strategiar og Arkeologisk museum sin strategi. Du finn...

Rektor Klaus Mohn. Foto: Tommy Ellingsen

Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019. Han startar på sin...

Handelshøgskolen ved UiS og studenter på plen i forbindelse med semesterstart

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger driv forsking og utdanning innan økonomi, jus...

Illustrasjonsfoto av politibil med blålys på taket

Ved krise

Akutte hendelser og nødprosedyrer ved UiS.

UiS, campus Ullandhaug

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS. Les om den enkelte stillingen på...

Utenfor Ellen og Axel Lunds hus.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna...

Universitetscampus med informasjonsskilt, gressplen, trær og vei. Bygning i bakgrunnen.

Nyansatt ved UiS

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling...