Hopp til hovedinnhold
9 articles
TN-forskerne som fikk EØS-prosjekter i 2020.

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskape

Vår utenfor Kjølv Egelands hus

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknik

Olena Zavorotynska. Foto: Kjersti Riiber

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen.

Breuhaus leder Future Energy Hub

I mai 2019 begynte Peter Breuhaus som prosjektleder i Future Energy Hub ved UiS.

Prisutdeling til petroleumsstudenter. Foto: Kjersti Riiber

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og mas

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra Forskningsråde

mann på lab

UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre.