Hopp til hovedinnhold
169 articles
Campus bibliotek illustrasjon

Biblioteket

Fløytestudenter på Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes.

Fakultet for utøvande kunstfag

Logosymbol for Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret

Logo - Lesesenteret

Lesesenteret

Arne Rettedals hus, campus Ullandhaug

UiS Etter- og videreutdanning

Bilde av Arkeologisk museum

Arkeologisk museum

Notatblokk, penn og kaffekopp

Presserom

Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

UiS, campus Ullandhaug

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS, les mer om den enkelte stilling på jobb

Kvinne bruker VR-briller. Foto: Mari Løvås

Ny ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling.

Flytfoto Campus Ullandhaug mot Hafrsfjord

Om UiS

Universitetet i Stavanger har ein innovativ og internasjonal profil og er ei drivkraft i kunnskapsut

Samhandling mellom helsepersonell

Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er eit tverrvitskapleg nettverk for medisinsk og helsevitskapeleg fors

Sykepleiestudenter i lab

Det helsevitskaplege fakultet

Det helsevitskaplege fakultet utdannar kompetente helsearbeidarar til helsetenester i endring.

Illustrasjon av det interaktive kartet over campus Ullandhaug

Finn fram på campus

Kjem du på besøk?

Ben David Normann og Sigbjørn Hervik viser formler på en tavle

Finn ein forskar!

Journalist? Her kan du finne ekspertkjelder til saker du jobbar med.

Illustrasjonsfoto av bunker med papirer eller dokumenter

Offentleg postjournal

Universitetets offentlege postliste blir vanlegvis lagt ut på nettsidene i løpet av neste verkedag e

Mediekontaktar

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Rektor Klaus Mohn. Foto: Tommy Ellingsen

Pressebilde

Her finn du nedlastbare foto av leiinga ved UiS og universitetet sine campus.

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut.

Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Vi skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk

UiS er medlem i Etisk handel

UiS har ein handlingsplan for etisk handel og rapporterer årleg til Etisk handel Noreg om framdrifta

Berekraft, etikk og samfunnsansvar

Universitetet i Stavanger skal bidra til å løyse dei store samfunnsutfordringane i vår tid og opptre

paragraf

Språkpolitiske retningslinjer for UiS

Språkpolitikken til UiS skal spegle at vi både er ein internasjonal studiestad og arbeidsplass, sa

læring for livet

Læring for livet

Forskere, fagpersoner og praksisutøvere i faglige samtaler om aktuelle tema. Se sendingene her!