93 artikler
Collaborative learning

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Svart-hvitt portrett av en kvinne

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere...

Bilde av Stephen Sollid og Siri Wiig

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på...

Sjekkliste

Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med...

Transport av pasient til operasjonsstuen

Sammenligner regulering av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ny forskning fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten sammenligner regulering...

Kvinne i sofa med munnbind ser på en PC

Hvordan få til effektiv kommunikasjon under en pandemi?

Å knekke koden for effektiv videokommunikasjon under pandemier handler om å velge riktig budbringer...

Portrett av en blond dame i blå genser

Klinisk observasjon av eldre pasientar i heimetenesta

I heimetenesta er systematisk observasjon av pasientar mangelfull og det er lite kunnskap om korleis...

En gruppe av ansatte ved UiS som smiler til kameraet.

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge...

Tre helsearbeidarar ved operasjonsbordet.

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske...

Bildet viser Siri Wiig utendørs med natur i bakgrunnen.

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens...

Deltakere i forskningsprosjektet InvolveMENT som smiler til kameraet

Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom...

Siv Hilde Berg

– Myndighetene undervurderer befolkningen i nye kostråd

Argumentene for utelatelse av kostråd om ultraprosessert mat handler om helsekommunikasjon, ikke...

Gruppebilde av forskere som smiler i kamera

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får...

Gruppebilde av deltakere i et forskningsprosjekt

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i...

To personer med grønne planter og røde blomster i bakgrunnen

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner...

Illustrasjonsfoto fra NOU 2015:11 Med åpne kort Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Varselutvalgets rapport – et symbol på skjebnens ironi?

Varselutvalgets forslag om å reformere dagens varselordning bærer dessverre skjebnens ironi...

Vi trenger samspill for et sikrere helsesystem

Felles forskning på små og store prosjekter hver eneste dag – lokalt, regionalt, nasjonalt og...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Innføring av system for rask respons forbedret oppfølging ved endring i pasientens tilstand

Innføringen av et system for tidlig oppdagelse og rask respons viser at færre pasienter opplever for...

En kvinne lukter på en mandarin

Hvordan kan du ha normal lukte­sans når du mistenker tann­legen for å røyke på kontoret?

Målet med Annelin Espetvedts doktorgradsarbeid er å få et klarere bilde av hvordan endringer i...

Telemedisin

Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i...

Portrett av fire personer i sykepleieruniform

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige...

Kvinne kommuniserer med helsepersonell via videokonsultasjon

Mestringstro blir avgjørende i effektiviseringen av helsevesenet

«Hvordan fremmer man mestringstro? En må kjenne til mekanismene som skaper mestringstro og se på...

Portrett av Annelin Festervoll

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de...