Hopp til hovedinnhold
34 articles
Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og oms

Portrett av Siri Wiig

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene.

ambulansearbeidere

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på preho

Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning

Den årlige samlingen i Nettverk for pårørendeforskning ble avviklet digitalt på grunn av den utfordr

studenter i sykepleielab

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen.

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Noen sykehjem har knekt koden for å gi gode tjenester til beboerne. Hva gjør de som andre ikke gjør?

Sykepleiestudent bruker SimPad i utdanning

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige

Gruppebilde av ungdommer som er medforskere i involvement-prosjektet

InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

Gjennom forskningsprosjektet vil vi bidra til å styrke tilgangen til og kvaliteten på helsetjenesten

sykepleier med eldre dame

Kvalitet i praksisstudier på sykehjem

Kvalitet i praksisstudier (QUALinCLINstud) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som

Leger i møterom

Resiliens i helsetjenesten

Forskningsprosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalite

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbei

Terese Johannesen på Folken

Stress, press og andre utfordringar

Nokre sjukeheimar har knokke koden for korleis gi trygge og gode tenester til pasientane.

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE

Helsepolitiker besøkte SHARE

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet

Siv Hilde Berg

Disputas om sikkerhet for suicidale pasienter

Hvordan kan vi forstå sikker klinisk praksis for pasienter i selvmordskrise som er innlagt på psykia

Pressekonferanse Erna Solberg og Bent Høie

Helseinformasjon må raskere ut

Prosjektet COVCOM skal forske på effekten av forskningsformidling i kriser.

sykepleier med eldre dame

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeids

Legestudent undersøker pasient under simulering

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt.

Ann Mari Gransjøen

Disputas om implementering av retningslinje for bildediagnostikk

Å iverksette den nasjonale faglige retningslinjen for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel-

Portrett Malin K. Glette

Disputas om reinnleggelser av pasienter

Mens kortidssykehjem i større grad fungerer som små sykehus, har langtidssykehjem overtatt funksjone

Siv Hilde Berg

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikk

Portrett av Kristian R. Odberg

Disputas om håndtering av medikamenter på sykehjem

Kristian Ringsby Odberg disputerer for doktorgraden i helse og medisin 26. mai 2020.

Portrett av Lene Schibevaag

Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør

Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen.

Christophe Eward Kattouw

Tror hjemmesykepleien blir bedre dersom pasientene får være med å bestemme

Målet til administrasjonen var at pasientene ikke skulle forholde seg til for mange ansatte.

Portrett av Ingunn Aase

Samhandling på tvers av profesjonar

Dei fleste som har ei helse- eller sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på