Hopp til hovedinnhold
22 articles
Personvern

Personvern ved UiS

Personvern handler om at hver og en av oss skal få bestemme over alle opplysningene om oss selv.

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Retningslinjer for bruk av video til gjennomføring av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom til g

Personvern

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Student og veileder skal sikre at forskningsdata forvaltes på en planlagt og dokumentert måte ved op

Tastatur og hengelås

Informasjonssikkerhet

Med informasjonssikkerhet menes virksomhetens evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet,

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke til bilder og video

Samling av maler for samtykke

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke i forskning

Samling av maler og informasjon om samtykke

Tastatur og hengelås

Personvern: Strømming og opptak av undervisning

Dersom du skal gjøre opptak av en forelesing, et kurs eller et seminar der du er foreleser, plikter

Tastatur og hengelås

Personvern: Forsker

Kravene beskrevet her gjelder for all intern- og eksternfinansiert forskning ved UiS hvor personoppl

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke og taushetserklæring

Tastatur og hengelås

ROS vurdering for personvern

Når du begynner en ny behandlingsaktivitet skal du også gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Tastatur og hengelås

Definisjoner i personvern forordningen

Det er flere defensjoner som bidrar til forordningen.

Tastatur og hengelås

Om personvern ved UiS

Personvern handler om at hver og en av oss skal få bestemme over alle opplysningene om oss selv.

Tastatur og hengelås

Sjekkliste for databehandleravtaler

Databehandleravtaler skal inngås når personopplysninger skal behandles av andre enn den behandlingsa

Tastatur og hengelås

Sjekkliste for behandling av personopplysninger

Her er en oversikt over noe av det du må gjøre før du begynner å behandle personopplysninger:

Tastatur og hengelås

Personvern: Underviser

Undervisere har ansvaret for at personvernet til de som deltar i undervisningen er ivaretatt.

Tastatur og hengelås

Personvern: Studentveileder

Når det skal brukes personopplysninger, helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personop

Tastatur og hengelås

Personvernkontakter ved UiS

Personvernkontaktene er ditt første kontaktpunkt for generelle spørsmål om personvern ved ditt fakul

Tastatur og hengelås

Kontakter i arbeidet med personvern

Personvernkontaktene er ditt første kontaktpunkt for generelle spørsmål om personvern ved ditt fakul

IT ikon

Sjekkliste for behandling av personopplysninger

Her er en oversikt over noe av det du må gjøre før du begynner å behandle personopplysninger:

IT ikon

Spørsmål og svar om innsyn i personopplysninger

Nærbilde av programmeringsspråk på skjerm

Informasjon om personvern og bruk av informasjonskapsler på uis.no

Universitetet i Stavanger følger det til enhver tid gjeldene personvernregelverket og følger de prin

Tastatur og hengelås

Personvern og oppgaveskriving

For deg som er student og skriver bachelor-/masteroppgave