Hopp til hovedinnhold
28 articles
Kurs

PhD Skills Development Courses

In addition to subject-specific courses, UiS offers training aiming at the development of personal a

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

workshop rundt bordet

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Marte Tobro og Dominik Stelzenede

A successful first Ph.D. course on randomized controlled trials

– This course is useful for anybody interested in experimental design, says Ph.D.-student Dominik St

Workshop

PhD course: PHD416 Randomized controlled trials in the social sciences

PhD students have the opportunity to attend this course, led by Professor Eric Bettinger from Stanfo

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan me

Eli Vibeke Eriksen

Doktorgradsstudenter ved Læringsmiljøsenteret

Det er i dag fleire stipendatar som arbeidar med doktorgrada si ved Læringsmiljøsenteret.

Ph.d.-studieløpet (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse.

Ph.d.-studieløpet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ny stipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet?

disputas

Hvordan gjennomføre en digital disputas?

Her finner dere informasjon om hvordan man bør forberede og oppføre seg på en digital disputas.

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr.

Dr. philos. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Doctor philosophiae (dr.

Dr. philos. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Doctor philosophiae (dr.

Forskningsrådets logo

Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb?

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb?

Forskningsrådets logo

Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb?

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb?

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til fak

Ph.d. - Petroleumsteknologi

Petroleumsteknologi er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved U

Ph.d. - Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og natur

Ph.d. - Offshoreteknologi

Offshoreteknologi er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS

Ph.d. - Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved