32 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

UiS har fem ph.d.-program som kvar for seg spenner over eit breitt spekter av fagområde.

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Bilde: Doktoravhandlinger

Vil du ta ein ph.d. ved UiS?

Vurderer du å ta ein ph.d.-utdanning ved UiS? Sjå våre ledige stillingar og korleis du kan søke på...

hånd som skriver

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige...

For ph.d.-veiledere ved UiS

Er du, eller vil du bli, veileder for ph.d.-kandidater? Se hvilket ansvar veiledere har, og hvordan...

Dr.philos. ved Universitetet i Stavanger

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro...

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i...

Fakultet for utøvende kunstfag

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid favner de tre forskningsdisiplinene musikk...

Beyonder batteriteknologi

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det...

Opptak til ph.d.-program

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke opptak til et ph.d.-program ved...

blyanter papir og pc

Regelverk og skjema knyttet til ph.d.-utdanning

Få oversikt over regelverk, retningslinjer og skjema for bruk i ph.d.-løpet ved Universitetet i...

Forskningsrådets logo

Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du i en...

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du...

Forskningsrådets logo

Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du i en...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved...

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi...

gutt leser i bibliotek

Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen...

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem...