Hopp til hovedinnhold
2 articles

Jobbvinner - kom til kommunen!

Jobbvinner er eit nasjonalt prosjekt som skal auka rekrutteringa av sjukepleiarar og helsefagarbeida

Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og interna