Hopp til hovedinnhold
36 articles

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro.

En gruppe lærere i forskjellig alder er samlet rundt en skjerm. Den eldste viser de andre noe. De følger interessert med.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og unders

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse.

Fem elever sitter sammen med Kjersti Tharaldsen i et klasserom. De har samlet stolene foran tavla, og sitter med lukkede øyne mens de øver på oppmerksomt nærvær.

Balanse i livet

Livsmestring er et begrep som lærere må forholde seg til.

synapse lab

U-Say: Shaping Students’ Learning Expectations

Inspired by the growth mindset research in psychology, this project hypothesize that there is system

Sliten lærer som sitter med en bunke bøker og pc foran seg og holder hånden foran halve ansiktet.

Hvordan unngå stress i klasserommet?

Klarer læreren å være en god leder i klasserommet og samtidig ha tro på seg selv, kan hun unngå å bl

Jente ligger i sengen og leser på mobilen.

Hvorfor unngår noen elever skolen?

En del elever er fortsatt hjemme selv om skolene har åpnet igjen. Hvorfor er det slik?

Tomt klasserom.

Hva kan lærere og foresatte gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?

– Har eleven din skolevegring, vil foreldrene ofte være bekymret lenge før deg som lærer, sier ekspe

– Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er

Trude Havik etterlyser et nasjonalt registreringssystem for å få en god oversikt over elevenes fravæ

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren

Ti råd mot skolevegring

Strever du med å få barnet ditt på skolen?

elever snakker i gruppe

Embarrassing conversations may enhance the well-being and motivation of teens

Talking with their classmates about topics that are relevant to their everyday life, can give teenag

Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til mod

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring.

Hefte: Emosjonelle vansker

Heftet setter fokus på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket a

Hildegunn Fandrem

Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og sent

En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg!

Gutt sitter alene ute.

Angst og depresjon hos skoleelever

Hvilke kjennetegn gir depresjon hos barn og unge?

Gutt sitter i sen stol.

Skolevegring: Hva kan lærere og foresatte gjøre?

En elev med skolevegring klarer ikke å gå på skolen, selv om han eller hun gjerne vil.

20 millioner til forskning om livsmestring

Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskole

Ungdomsskole elever i klasserommet. Sitter på pulten.

Livsmestring inn i skolen – hva nå?

Antall elever som opplever å være ensomme øker, færre trives på skolen og motivasjon synker fra midt

Teachers Lisa Mari Staddeland and Odd Tjelta

– Viktig at ungdommene ikke bare googler

I undervisningsopplegget ROBUST har elevene felles samtaler i klasserommet.

Gråtende barn på en voksens arm

Barn i krise

Hvordan kan ansatte i barnehage og skole hjelpe barn i krise?

Gutter i ungdomsskolealder som holder rundt hverandre. Foto: Marie von Krogh

ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomssk

Tenåringsjente gjør lekser.

Motivasjon og lærelyst

Å gjøre noe som gir mening, er viktig for god psykisk helse.

Livsmestring i skolen

Livsmestring er på vei inn i skolen gjennom nye læreplaner.

Skoleelev jobber på pc.

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Jente som ligger på magen på senga med hånda på laptoppen mens hun skriver i en notatbok. Hun har en oppslått bok med postitlapper og en kjeks i munnen.

En stresset (kunnskaps)nasjon

Gagner det alle elever at vi har en prestasjons- og konkurranseorientert skole?