14 artikler
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren...

Grafikk som viser bokstaver som snurres ut av en spiral

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå...

Han er ny leder i Beredskapsrådet

Roar Nese brenner for beredskap. Nå ser han fram til å ta fatt på jobben som leder for...

Marie Røyksund

Ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet

Marie Røyksund tar seg av den daglige driften i Beredskapsrådet. Målet er å styrke arbeidet med...

Dokumenter og notater

Saksbehandling for universitetsstyret

Veiledning for arbeid med saker for universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger.

vitenskapsakademiet

ViS – Vitenskapsakademiet i Stavanger

ViS har som formål å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen.

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i...

UiS på OpenGov

Møteprotokoller for råd, utvalg og styrer ved UiS publiseres i portalen OpenGov.

gruppe mennesker i møte

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalgets arbeidsfelt er...

læringsmiljøsenteret

Senterråd for Læringsmiljøsenteret

Fra 2018 har Læringsmiljøsenteret hatt et veiledende senterråd.

LU logo

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av...

LU logo

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet...

Læringsmiljøutvalget 22.09.2021

Møte i læringsmiljøutvalget 15.11.2023

ons. 15.11.2023

12:00-15:00

Arne Rettedals hus, Campus Ullandhaug
AR T-401 (Styrerom)