Hopp til hovedinnhold
8 articles
ECIU logo blå bakgrunn

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbe

Senterrådet ved Læringsmiljøsenteret i august 2018.

Senterråd for Læringsmiljøsenteret

Fra 2018 har Læringsmiljøsenteret hatt et veiledende Senterråd.

Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Bere

Nødutgang, beredskap, samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsrådet har laget denne oversikten over de viktigste nettsidene og ressursene på fagfeltet.

Fem personer som jobber sammen rundt et bord, sett ovenfra.

Brukerforum og nettverksgrupper

Her får du en oversikt over relevante brukerforum og nettverksgrupper for erfaringsutveksling innen

Fingre over tastatur som har en virtuell hengelås over seg.

IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, ikke bli

Illustrasjon av familie, politi og andre som kan bidra i kampen mot radikalisering

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne siden inneholder relevant informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Verdenskartet med flagg

Eksportkontroll i kunnskapssektoren

Eksportkontroll er et tema alle universiteter og høgskoler må forholde seg til, og som Kunnskapsdepa