Hopp til hovedinnhold
23 articles
Qian Zhang

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibi

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i rø

Gunhild Fjeld

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavange

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Univer

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det

Formler på en hvit tavle

Kompleks og harmonisk analyse

Forskingsfeltet Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal.

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye material

Fotografi av stjernetåke

Matematisk fysikk

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som bruk av strenge matematiske metodar til proble

Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Så vidt vi veit er standardmodellen sine kvarkar, lepton og gauge-boson dei grunnleggjande byggjeblo

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Matematisk statistikk

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt:

Illustrasjon av algebraisk geometri

Algebraisk geometri

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til

Julekalenderinnspeling

Julekalender

Her finn du mange eksperiment med Skolelaboratoriet i realfag og deira gjester.

Forsking innanfor matematikk og fysikk

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til

Mikroskop på laboratorium

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Våre forskingsgrupper studerer menneske, dyr, planter og miljø på ein tverrfagleg måte.

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som st

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem ulik

Portrettfoto av Bereke Kairanov

Disputas om riftmarginer i Barentshavet

Bereke Kairanov (33) bruker undergrunnsdata for å forstå den strukturelle oppbygginga av jordskorpa

Vi vil trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniør», sier Anders Tranberg, professor i teoretisk fysikk.

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesv

Forskere på DNA-skader

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mut

Forelesere ved barnehagelærerutdanningen ved UiS utvikler apper.

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig.

Aleksi Kurkela

Heidra for framifrå forsking i moderne fysikk

Fyrsteamanuensis Aleksi Kurkela vart heidra då han vart tildelt Zimányi-medaljen under Quark Matter-

Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi

UiS-forskere innen partikkelfysikk og kosmologi får forskningspris

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale

Profile photo of Alexander Rothkopf

Samler kjernefysikerne til workshop

UiS-forskere tar sikte på både å presentere og utfordre ideer for kjernefysisk forskning det neste t