44 artikler
Logo til geometrigruppa ved UiS

Geometri og analyse

Gruppa driv med forsking innan algebraisk geometri, kompleks analyse og geometri, matematiske...

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Derfor må du kunne statistikk

Kan vi si at Jan er et typisk forbryternavn fordi det er det vanligste navnet på dømte? Lever du...

Blåbærlyng i myr

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge...

En gruppe forskere samlet i en aula.

230 fysikere samlet ved UiS på Confinement-konferansen (ConfXV)

Quark confinement and the Hadron spectrum-konferansen samlet 230 forskere til foredrag og samtaler...

Neutron star, Pulsar 3d illustration

I kjernen av en nøytronstjerne

Hvordan kan den etablerte teorien om partikkelfysikk, den såkalte standardmodellen, brukes til å...

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet kjemi og miljø, knyttet til Det teknisk...

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet mikroskopi, knyttet til Det teknisk...

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi, knyttet til Det...

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet materialvitenskap, knyttet til Det teknisk...

Professor Magne Sydnes og stipendiat Vebjørn Eikemo på laboratoriet

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen...

Person med PC i fanget

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

Den første kjente fremstillingen av null - på en dørstolpe fra rundt år 683.

Historien om 0

Siden de første sivilisasjoner har mennesket hatt matematikk. Likevel gikk det flere tusen år før vi...

Algoritme, data. Foto: Shutterstock

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad. No er algoritma...

Christer Helleland. Foto: Kjersti Riiber

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Qian Zhang

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske...

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i...

Gunhild Fjeld

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i...

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved...

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det...

Formler på en hvit tavle

Kompleks og harmonisk analyse

Forskingsfeltet Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal.

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye...

Fotografi av stjernetåke

Matematisk fysikk

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som bruk av strenge matematiske metodar til...

Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Subatomær fysikk og kosmologi dekkjer partikkel- og kjernefysikk, astropartikkelfysikk, Big Bang...

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Matematisk statistikk

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt: