Hopp til hovedinnhold
39 artikler
Neutron star, Pulsar 3d illustration

I kjernen av en nøytronstjerne

Hvordan kan den etablerte teorien om partikkelfysikk, den såkalte standardmodellen, brukes til å for

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Innenfor fagområdet kjemi og miljø finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvitens

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Innenfor fagområdet mikroskopi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknisk-naturvitenskape

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi finnes det flere laboratorier knyttet til Det teknis

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Innenfor fagområdet materialvitenskap finnes det flere laboratorier knyttet til Det Teknisk-Naturvit

Professor Magne Sydnes og stipendiat Vebjørn Eikemo på laboratoriet

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 20

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknis

Den første kjente fremstillingen av null - på en dørstolpe fra rundt år 683.

Historien om 0

Siden de første sivilisasjoner har mennesket hatt matematikk.

Algoritme, data. Foto: Shutterstock

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad.

Christer Helleland. Foto: Kjersti Riiber

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Qian Zhang

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibi

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i rø

Gunhild Fjeld

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavange

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Univer

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det

Formler på en hvit tavle

Kompleks og harmonisk analyse

Forskingsfeltet Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal.

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye material

Fotografi av stjernetåke

Matematisk fysikk

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som bruk av strenge matematiske metodar til proble

Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Subatomær fysikk og kosmologi dekkjer partikkel- og kjernefysikk, astropartikkelfysikk, Big Bang-fys

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Matematisk statistikk

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt:

Illustrasjon av algebraisk geometri

Algebraisk geometri

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til

Julekalenderinnspeling

Julekalender

Her finn du mange eksperiment med Skolelaboratoriet i realfag og deira gjester.

Forsking innanfor matematikk og fysikk

UiS har seks forskargrupper på området matematikk og fysikk, som alle høyrer til Institutt for matem

Mikroskop på laboratorium

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Våre forskingsgrupper studerer menneske, dyr, planter og miljø på ein tverrfagleg måte.