Hopp til hovedinnhold
16 artikler
Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning

bilde som viser 'classified', 'top secret'

Klassifisering av informasjon

Det er viktig å tenke gjennom hva slags type informasjon du jobber med.

Bilde av en lagringsenhet til datamaskin.

Lagring av informasjon

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og for

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler studi

bilde av paragraftegn

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

håndskrevet tegning og laptop

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11.

person skriver på laptop

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

Regler

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som gje

bilde fra en barnehage. Foto: La-Rel Easter

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene.

Bilde av penger. Foto: Josh Appel

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student.

foto: Asbjørn Jensen

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til.

Utveksling_Rullebrett SDSU

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten t

Studieplan

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap