18 artikler
person ved laptop. Foto: Christin Hume

Eksamen

Illustrasjon til Kvalitet i utdanningene-sidene, blyanttegning med ulike ikoner

Nemnd for studentsaker ved UiS

Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk...

Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav...

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å...

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning...

Klassifisering fargekoding: grønn (åpen), gul (intern), rød (fortrolig) og svart (strengt fortrolig)

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og...

Bilde av en lagringsenhet til datamaskin.

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og...

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler...

bilde av paragraftegn

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist...

håndskrevet tegning og laptop

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7...

person skriver på laptop

Studenter må ha egen bærbar datamaskin

Det er et krav om at studenter ved Universitetet i Stavanger må ha egen bærbar datamaskin.

Regler

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som...

bilde fra en barnehage. Foto: La-Rel Easter

Politiattest og skikkethetsvurdering

En del av studiene våre stiller særskilte krav til studentene. Se hvilke studier det gjelder, og...

Bilde av penger. Foto: Josh Appel

Rettigheter og betaling

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. På denne siden kan du...

foto: Asbjørn Jensen

Regler og frister

Som student har du flere rettigheter, men du har også plikter du må forholde deg til. På denne siden...

Utveksling_Rullebrett SDSU

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten...

Studieplan

Studieplan for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Du kan lese mer om de ulike delene i studieplanen for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap