Hopp til hovedinnhold
28 articles
Rektor Klaus Mohn. Foto: Tommy Ellingsen

Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019.

strå i forgrunn, snø og plenen bak arne rettedals hus i bakgrunnen

Eitt universitet: Universitetet i Stavanger!

UiS skal romme mykje når det gjeld variasjon og mangfald, ikkje minst når det gjeld meiningar og per

Fatih Birol

Æresdoktor for energi og omstilling

Ved årsfesten for Universitetet i Stavanger fredag 29.

Portrett av Klaus Mohn: Eit driv etter å påverke

Den tidlegare sjeføkonomen og makroanalytikaren Klaus Mohn blir inspirert av å utdanne unge hovud.

oppslagstavle

Tress i ess: HMS

Sjølv om HMS-innsatsen ikkje alltid er så synleg, så er det lite som er meir meiningsfullt.

sauer, vindmøller, bærekraft

Klare krav til berekraft

Berekraft er ikkje lenger noko ein kan smykke seg med nett som ein vil.

Rektor Klaus Mohn. Foto: Tommy Ellingsen

Pressebilde og UiS-logo

Her finn du nedlastbare pressefoto av leiinga ved UiS og universitetet sine campus.

Foto av norsk vannkraftverk

Er Noreg rigga for omstilling?

Politikarane er unnfallande, og forklaringa er ikkje så komplisert.

EU-flagg og penger

Når draumane for framtida står på spel, gjer ein best i å halde seg vaken

I Noreg har vi eit visjonært vakuum, der nær sagt kven som helst kan boltre seg.

Novemberhilsen fra rektor Klaus Mohn

Novemberhelsing frå rektor Klaus Mohn

– Eg vil de skal vite at eg er stolt av dykk.

samhandling

Tale til Lederforum 23. november 2020

Det har i sanning vore eit spesielt år, for studentane, for tilsette.

Humleenga på UiS campus_humler og blomster

Innlegg frå rektor: Grøn omstilling

Vegringa mot omstilling ser ein i stort og smått – i både næringslivet og politikken.

Illustrasjon med oljetønner og graf

Rør ikkje oljeskatten

Justering av skatteregimet er ein sløv reiskap mot oljeutfordringar og omstillingsbehov.

Gatekunstnaren Pøbel sitt koronaverk på Bryne - "The Lovers" av eit par med ansiktsmasker.

Korona korrigert

Krisa i dag kan ende opp med å endre tankesett, verdisett og levesett – for alltid.

Stillbilde frå videohelsing frå rektor Klaus Mohn

Vårhelsing frå rektor Klaus Mohn

- Det er eit lyspunkt at UiS no blir opna for opp mot 300 studentar som har heilt spesielle behov fo

Klaus Mohn, rektor UiS. Foto: Tommy Ellingsen

Påskehelsing

– Ei sak står fast. Etter dette kjem det betre tider.

Rektor Klaus Mohn på Graønn dag, UiS.

Ta ein for laget!

I møtet med smitterisikoen er det duka for dugnad.

Arne Rettedals hus, campus Ullandhaug

Overstyrte universitet

Systemet for styring av norske universitet er kostbart, utydeleg og lite føreseieleg.

Kvinnelig fiolinist spiller i Stavanger sentrum foran grafitti

Ut i kulturen

Eit meir ope universitet bør bli ein integrert del av kulturlivet i Stavanger-regionen.

Mann sitter på flyplass og ser på et fly som letter.

Reis med måte

Meir medvit rundt reiseverksemda kan spare oss for CO2-utslepp, tid og pengar .

Klaus Mohn ved  Det nasjonale IOR-senteret.

Unn deg gleda ved formidling!

Formidling er mindre krevjande – og meir gjevande – enn du trur.

Kjell Arhoms hus

Tøft i toppen

Søking etter eksterne midlar skapar forbetring og utvikling, sjølv når ein ikkje når fram.

Flyfoto som viser Campus Ullandhaug

Nye tider for UiS

Med den oljefyrte veksten bak oss treng me nye bein å stå på.

Vindmøller sett gjennom skylag fra lufta

Kunnskap og klimaendring

Viktigare enn korleis me løyser oppgåvene våre er kva me faktisk gjer.

Arne Rettedals hus på campus Ullandhaug på kvelden

Innlegg frå rektor: OBS! Omdømmerisiko

Inntrykket ein etterlet handlar ikkje berre om fakta og forskingsresultat, men og om form og framfer

Vindmøller langs åkere i Biedesheim i Tyskland

Det er ikkje pengar som manglar

Forslaga til klimapolitikk blir stadig meir fantasifulle.

Anestesisykepleier på oreasjonsstue

Innlegg frå rektor: Betre og billegare helsetenester

Eg tok ein pause frå KÅKÅnomics-festivalen i går ettermiddag, og drog til Solstrand for å delta ved

Klaus Mohn sitt innlegg under Klimarealistene si tidsskrift-lansering

UiS-rektor Klaus Mohn gjekk i rette med Klimarealistene i innlegget han heldt under lanseringa av Kl