8 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

UiS har fem ph.d.-program som kvar for seg spenner over eit breitt spekter av fagområde.

Andreas Østbø Fidjeland. Foto: UiS/Marie von Krogh

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger...

Her fra Greenhouse biblioteket i Hulda Garborgs hus

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og...

logo PROFRES

PROFRES - Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

PROFRES er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor helse, velferd og utdanning...

logo PROFRES

PROFRES - Disputerte kandidater

Her finner du omtaler av forskningen til tidligere kandidater i forskerskolen.

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til...

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv...