Hopp til hovedinnhold
48 articles
Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling.

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon p

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket?

Terror

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

E-MRS130 Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Julie Horn, student, ambassadør, journalist

Heia Julia!

Julia vil jobbe i media med klima og miljø som spesialfelt.

Kjønn_mangfold_ordsky Foto Shutterstock

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS.

SAMSIKLOGO

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.

Studenter rundt et bord

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester?

Urban Risk Manager

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer.

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring me

Illustrasjon praksis sosiologi og statsvitenskap

Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du rel

UiS-alumn og statsvitar Mikkjell Lønning.

Statsvitar Mikkjell jobbar som journalist

– Politikk gjennomsyrar kvardagen som journalist, seier UiS-alumn og statsvitar Mikkjell Lønning.

Ingrid Ringdal, alumn ved UiS

Jobber med banksikkerhet

Alumn Ingrid Ringdal jobber med informasjonssikkerhet og IT-risikostyring i finansbransjen.

Framtidens yrker

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden?

Derfor er det vanskelig å være mellomleder

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere.

Ein gjeng kvinner står samla rundt ein utstillingsmonter på Stavanger museum

Miljøfortellingar som engasjerer

Ein internasjonal sommarskule innan miljøhumaniora har samla doktorgradsstudentar frå heile verda i

Mann med briller smiler til kamera

Utviklar forsking og gode praksisar i kritisk tenking

Friske EU-midlar forlengar internasjonalt UiS-prosjekt med tre år.

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjenno

logoen til statsviterne ved UiS

Statsviterne på UiS

Statsviterne på UiS er en linjeforening for politisk- og samfunnsengasjerte studenter ved Universite