60 artikler
illustrasjon av en bok og en blyant

Jobber du med risikokommunikasjon?

På denne siden har vi samlet presentasjoner og publikasjoner fra PAN-FIGHT-prosjektet.

Bunke med doktoravhandlinger fra TN-fakultetet

Disputas for Chinwe Oramah

man. 18.12.2023

10:00-15:00

E-164
Portrettfoto av mann i offisersuniform

Advarer mot eksplosiver i naturen

Ammunisjon som ligg igjen i norsk natur utgjer ein stadig større trussel mot samfunnstryggleiken...

Vil du lære mer om kommunikasjonsteknologi i tunnelsystemer?

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas...

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

Samfunnssikkerhetskonferansen 2024

tor. 04.01.2024

09:00-16:00

Universitet i Stavanger
Portrett av Tora Aasland

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr...

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da...

Han er ny leder i Beredskapsrådet

Roar Nese brenner for beredskap. Nå ser han fram til å ta fatt på jobben som leder for...

Marie Røyksund

Ny faglig sekretariatsleder i Beredskapsrådet

Marie Røyksund tar seg av den daglige driften i Beredskapsrådet. Målet er å styrke arbeidet med...

Spenningar mellom tillit og tryggleik i sosialt arbeid

Disputas: Norske sosialarbeidarar som er involvert i arbeidet med å førebyggje radikalisering og...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Illustrasjonsbilde vitenskapelig artikkel. Foto: Shutterstock

Publikasjoner – PAN-FIGHT

Våre forskere publiserer en rekke artikler og rapporter. Her er en oversikt over alle publikasjoner...

student i koronaens tid

Arbeidspakker – PAN-FIGHT

Prosjektet består av fem separate, men sammenkoblede arbeidspakker (WP).

Motorsykkel

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å...

Person med PC i fanget

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

KATS Tone Iversen

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert...

KATS logo

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å...

Borerigg. Foto: Shutterstock

Forskningsprosjektet EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

KATS logo

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og...

Bilde: Illustrasjon av publikasjoner

Publikasjoner, Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle...

Bilde: Doktoravhandlinger

PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en...

Tunnel

Studentprosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

KATS_Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for...

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden...