Hopp til hovedinnhold
233 articles

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

Everton Lacerda Jacinto

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavan

Omslaget til heftet Flyktningkompetent skole, utgitt på Pedlex i 2017

Bok: Flyktningkompetent skole

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt

Koronaviruset

Råd til barnehager, skoler og foresatte i forbindelse med koronapandemien

Utbruddet av Covid-19 har påvirket alle deler av samfunnet, også barnehager og skoler.

Tre lærere diskuterer med hverandre.

Mobbing: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet en rekke filmer om mobbing og refleksjonoppgaver til filmene.

Logo - Lesesenteret

Lesesenterets blogg

Lesesenterets ansatte blogger om aktuelle spørsmål om leseopplæring og leseforskning.

Matematikkgruppen ved eksaminasjon for praksislærerutdannelse ved Lunde skole, september 2020.

«En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen»

En av Universitetsskolesatsingens nye praksislærere forteller om utdanningen og hva neste steg i pro

Lunde universitetsskole på Hundvåg.

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager.

elev med nettbrett

Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

BLOGG: Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal

synapse lab

School in motion: Testing and evaluation of models for physical activity for pupils in lower secondary schools

School in motion is part of an effort to create a better knowledge base for future work with physica

synapse lab

On Track: Investigating how to better prevent reading and writing difficulties

On Track has developed and tested the efficacy of an early intensive reading intervention for studen

synapse lab

U-Say: Shaping Students’ Learning Expectations

Inspired by the growth mindset research in psychology, this project hypothesize that there is system

Stresset lærer som sitter og lener seg tungt mot skrivebordet.

Hvordan unngå stress i klasserommet?

Klarer læreren å være en god leder i klasserommet og samtidig ha tro på seg selv, kan hun unngå å bl

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

jente skriver på pc

Forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS)

Forskere ved Lesesenteret utvikler lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes fe

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Ressursside

Les mer om anti-mobbeprogram og forskning på mobbing

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: fak

Tittelbilde til Lærnigsmiljøkonferansen

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barn

Ella Bjerga Pettersen

Vil øke elevengasjementet i klasserommet

Kan engasjementet øke hos elevene ved at lærere får tilbakemelding på sin egen praksis i klasseromme

Omslag til boka Snu-metoden av Erling

Bok: Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker

Snu-metoden er et verktøy for lærere som har mistet kontrollen over klassen.

Omslag til heftet Aktivitetsplikten i praksis fra Pedlex.

Hefte: Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva in

Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt.