Hopp til hovedinnhold
5 articles

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Elsa Westergård

Avhandling: Parental disillusionment with school

I denne avhandlingen belyser Elsa Westergård i hvilken grad foreldrene opplever å være desillusjoner

En gutt får hjelp med leksene.

Hvorfor er godt samarbeid mellom hjem og skole så viktig?

Forskning viser at et nært samarbeid med alle foreldre vil heve kvaliteten på læringsmiljøet generel

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolest

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16.