Hopp til hovedinnhold
27 articles
Lupe over gammel håndskrift

Engelsk språk fra vikingtid til reformasjon

Språkforskere ved UiS arbeider med en bred undersøkelse av det engelske språket i perioden 1100–1500

 Bente Rigmor Walgermo (foto: Elisabeth Tønnessen)

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn

Kjetil V. Thengs

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V.

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordfo

Dina-Lialikhova

Når skulefag blir underviste på framandspråk

Dina Lialikhova disputerte for doktorgraden i utdanningsvitskap ved Universitetet i Stavanger 6.

Disputas om seinmellomalderdialekt

Vibeke Jensen disputerer fredag 15.

gutt leser i bibliotek

Ph.d.-program i utdanningsvitenskap og humaniora

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap og humaniora favner to forskningsdisipliner som på noen

Ellen Vea Rosnes

Dipustas: Misjon, kolonisering og skriftkultur

Å lære de innfødte å lese og skrive har vært et viktig «siviliseringsverktøy» for både kolonimakter

Disputas: Nye språklige former spredte seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte ved Universitetet i Stavanger 7. november 2013.

Disputas: Språkbruken i Cambridge i mellomalderen

Geir Bergstrøm disputerte for doktorgraden i lesevitenskap 13. september 2017.

kvinnelig barnehagelærer omgitt av fem barn. Foto: Getty

Barns norsk kommer ikke av seg selv

Minoritetsspråklige barns læring av norsk blir i for stor grad overlatt til tilfeldigheter.

to jenter med vinterjakke smiler til kamera. Foto: getty

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn.

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolest

Leseferdigheter hos voksne

Kunnskap om grunnleggende ferdigheter hos voksne er viktig for at alle nordmenn skal kunne lykkes i

Tenåringer poserer foran en vegg

Sei eit ord - eg skal fortelje deg kven du er

Korleis uttrykker vi identitet gjennom språket?

To kvinner i sofa, med mikrofon og bærbar pc

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap.

Norske forskarar gjev ny innsikt i det engelske språket

Takka vere norske forskarar er ei ny database med engelske mellomaldertekstar tilgjengeleg for forsk

Hans-Erik-Bugge

Disputas: Slik kan læreren hjelpe elevene til å bli gode i språkfag

Det nytter ikke å bare pugge gloser. Elevene må også skjønne hvordan de lærer seg et språk.

Bibliometrics from the University Library

Disputas i lesevitskap

Tysdag 27. mars forsvarar Magne Rogne (40) si doktorgradsavhandling i lesevitskap.

Portrett av Hildegunn Støle

Disputas: Skrik djevelen meir enn Gud i engelske skodespel frå mellomalderen?

Hildegunn Støle disputerer for ph.d.-grada ved Universitetet i Stavanger fredag 22. mars 2013.

Løste ordgåten

Ordet Amarscled er faktisk bare brukt én gang i historien, i et engelsk dikt fra 1325.

Unik tekstsamling lanseres ved UiS

En unik tekstsamling med engelske tekster fra middelalderen lanseres fredag 25.

Norske forskarar gjev ny innsikt i det engelske språket

Takka vere norske forskarar er ei ny database med engelske mellomaldertekstar tilgjengeleg for forsk

Jenter smiler til hverandre mens de gjør skolearbeid

Fysisk aktivitet i teorifag gir flere venner

Fysisk aktivitet i teorifag kan øke læringen. Nå viser ny forskning at det også gir flere venner.