21 artikler
IT ikon

IT hjelp

Wifi symboler i forskjellige farger

Nytt sertifikat for trådløst nettverk "eduroam"

Autentiseringstjenesten for trådløst nett eduroam vil få et nytt sertifikat på mandag 11. september...

Fra 22.06.2023 innfører UiS strengere passordkrav

For at din bruker og verdiene du har tilgang til skal være motstandsdyktig mot angrep og trusler, er...

Datalagring

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS...

IT-kurs for studenter ved UiS

Gratis IT-kurs for studenter ved UiS.

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved...

Datalagring

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og...

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å...

Klassifisering fargekoding: grønn (åpen), gul (intern), rød (fortrolig) og svart (strengt fortrolig)

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og...

Bilde av en lagringsenhet til datamaskin.

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av...

Semesterstart, faddergruppe på campus Ullandhaug

Sjekkliste for nye studenter ved UiS

Sjekklisten hjelper deg i gang med studenthverdagen hos oss – fra å få IT-bruker og studentkort, til...

IT ikon

Om UiS-IT

IT-avdelingen ved UiS består av 45 medarbeidere som tilbyr service og tjenester til 1600 ansatte og...

Regler

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som...

Programmer og tjenester

UiS tilbyr flere gratis tjenester og programvare for studenter.

Utskrift og skanning

Utskriftsløsningen ved UiS kalles Follow Me Print. Løsningen gjør at du kan skrive ut fra alle...

Aktivering av IT-bruker

Som student ved UiS må du aktivere din IT bruker for å kunne ta i bruk IT tjenester ved UiS.

Canvas og Inspera

Canvas og Inspera er studentens digitale bindeledd til undervisning og eksamen.

Brukernavn og passord

Informasjon om hvordan du gjenoppretter eller bytter passord.

Wifi logo

Wifi / Trådløst nett

Ansatte og studenter kan koble seg til trådløst nettverk eduroam. Vi har også et gjestenett for...

Mannlig lærerstudent står foran tavle og elever i klasserom

Praksisstudiet i lærerutdanningene

På UiS er det tre ulike institutt ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som tilbyr...

trådløst nettverk

Autentiseringstjenesten for trådløst nett eduroam vil få et nytt sertifikat på onsdag 12. oktober kl 16.00.

Dette gjelder spesielt for UiS ansatte og studenter som besøker andre institusjoner som har eduroam...