19 artikler
Avaldsnes - Maktens havn

Hanseatenes havn

Avaldsnes - Maktens havn

Tre små barn sitter ved siden av hverandre på gulvet og ser på fotografen

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse...

Jahn Otto Waldeland

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige...

Bilde: Tonja Knapstad

Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Hvordan blir Nullvisjonen ivaretatt i sikkerhetsstyringen av tunnelene?

Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i...

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever...

Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til...

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og...

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring...

Hildegunn Fandrem

Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og...

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer...

Avhandling: Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som...

Omslag til doktoravhandling av Ragnhild Lenes - 2021

Avhandling: Development of self-regulation and academic skills

Ragnhild Lenes har i sin avhandling funnet ut norske barns tidlige selvregulering er grunnleggende...

Forside av avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms av Maren Stang Lerang (2022)

Avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms

Maren Stahl Lerang har i sin avhandling funnet ut at kvaliteten på undervisningsstøtte varierer...

Omlag til doktorgradsavhandlingen Stay in School av Maren Stabel Tvedt fra 2022

Avhandling: Supported to stay in school

Maren Stabel Tvedt har i sin avhandling funnet ut at elever som opplever et lite støttende...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS) av Heidi E. Nag

Avhandling: Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS)

Heidi Elisabeth Nag har i sin avhandling funnet ut at den utfordrende atferden til personer med...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Traditional and cyber victimization av Ida Risanger Sjursø

Avhandling: Traditional and cyber victimization

Ida Risanger Sjursø har i sin avhandling funnet ut at elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Balansekunst (2022) av Ida Holth Mathiesen.

Avhandling: Balansekunst: Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger

Ida Holth Mathiesen har i sin avhandling undersøkt rådgivning i møter med forventninger fra skolen...

Trond Erik Grønnestad

Samhaldet på benken

Forskar Trond Erik Grønnestad brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er...