6 artikler
Avaldsnes - Maktens havn

Hanseatenes havn

Avaldsnes - Maktens havn

Jahn Otto Waldeland

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige...

Bilde: Tonja Knapstad

Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Hvordan blir Nullvisjonen ivaretatt i sikkerhetsstyringen av tunnelene?

Trond Erik Grønnestad

Samhaldet på benken

Forskar Trond Erik Grønnestad brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er...

Tre små barn sitter ved siden av hverandre på gulvet og ser på fotografen

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse...

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer...