Hopp til hovedinnhold
38 artikler
jente jobber på pc

Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått...

lærer med gutt

Veilednings- og støttemateriell til språk, lesing og skriving

Veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak innen språk...

lesefinger

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering
av lesing

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering...

jente snakker

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av språk

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering...

Tilpasset opplæring omslag

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

I en vitenskapelig antologi belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler...

Elev skriver

Språk i alle fag

Hva er forskjellen på en fysikkrapport og et essay? Elevene er avhengige av å forstå fagenes ulike...

Forside: Collage av små bilder av folk som leser en bok.

Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring

Denne boka gir ny kunnskap og innsikt om tidlig leseopplæring.

Barn jobber med skjerm

Slik kan du bruke apper i leseopplæringa

Da lærer Kirsten Espe tok videreutdanning i lesing, valgte hun å studere hva som kjennetegner en god...

Barn jobber med skjerm

Ti leseråd til foreldre

Universitetslektor Anne Håland ved Lesesenteret gir deg råd om hvordan du kan hjelpe barnet ditt med...

Elev leser

Lesesamarbeid med foreldre

Lesing er en grunnleggende ferdighet. Leseutviklingen fortsetter også på ungdomsskolen...

Barn jobber med skjerm

Fortsatt rom for lesing

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. - 7. trinn.

Mor og barn leser

Gi rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 1. trinn.

Skjermdump av artikkel om hjelpemiddel

Digitale lære- og hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker

Hva finnes på markedet av hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker i 2012? Hvordan kan og...

Tenåringsgutt leser

Kartlegging av svake lesarar på ungdomstrinnet

Ofte kan det vere lurt å kartleggje elevar for å finne både sterke og svake sider ved lesing og...

Elever samarbeider

Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle...

Elev som les

Nynorsk som fritidsspråk - kva kan skulen gjera?

Kvifor vel mange nynorskelevar å skrive på bokmål på fritida si? Er dei ikkje stolte av...

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Artikkelen viser hvordan en kan kartlegge lesestrategier generelt, og ser på fire utvalgte...

Drama-metodikk som arbeidsform

Einar Øklands epistel fra 1979, "Ny vurdering av bilbeltet," blir her lest og utforsket av en Vg3...

Tre elever i kjeledress

Video: Tenkeskriving på yrkesfag

I mange av yrkesfagene forekommer det lite skriving. Filmen ”Tenkeskriving på yrkesfag” viser...

to jenter i klasserommet

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med...

Bokforside med tre elever

En lesebok til bruk på tvers av fagene

Hvordan skal lærere i ungdomsskolen forholde seg til slagordene "Lesing som grunnleggende ferdighet"...

Skjermdump av artikkel

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage...

elever jobber på pc

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6...

Gutt og jente leser

GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets...