1 artikler
bachelorseremoni. Foto: Siri Pedersen

Vitnemål og grad

Etter bestått eksamen eller fullført grad ved UiS kan du få dokumentasjon på oppnådde resultater.