Hopp til hovedinnhold
154 articles

Ph.d.-utdanning ved UiS

Ann-Elisabeth-Laksfoss smiler til kamera

Disputas: Nordmenn i Alicante

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo forsvarer sin doktorgradsavhandling i lesevitenskap ved Universitetet

Disputas: Språkbruken i Cambridge i mellomalderen

Geir Bergstrøm disputerte for doktorgraden i lesevitenskap 13. september 2017.

disputas

Hvordan gjennomføre en digital disputas?

Her finner dere informasjon om hvordan man bør forberede og oppføre seg på en digital disputas.

Disputas: Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

PROFRES-kandidat Janaina Hartveit Lie, Universitetet i Agder, disputerer for ph.d.-graden fredag 22.

Anne Marie Gausel

Disputas: Når bekkenleddsmertene ikke går over

Hvor mange kvinner har vedvarende bekkenleddsmerter etter fødsel?

En jente som lener seg mot veggen og tre andre jenter som peker.

Disputas: Elevaggresjon, lærarautoritet og disiplinproblem i klasserommet

Disiplinproblem i klasserommet, årsaksmekanismar og løysingsmodellar var temaa når Grete Sørensen Va

Ole-Jone-Eide

Disputas: Folkerettsjuristane si rolle i norsk ekspansjonspolitikk

Ole Jone Eide disputerte ved Universitetet i Stavanger 29. april 2019.

Disputas: Slik snakkar elevane om læraren

Det er viktig for elevane å kunne le saman med læraren og at lærarane snakkar med dei som jamstilte.

tre voksne snakker sammen

Disputas: Elevar blir inspirerte av modelltekstar

Elevar som er presentert for modelltekstar, nyttar mønster frå desse tekstane når dei skriv eigne te

Arne Olav Nygard som smiler til kameraet

Disputas: Blogging ga ny praksis i klasserommet

Digitale hjelpemiddel kan gi ein type læring ein ikkje ville fått med meir tradisjonelle undervising

Elever rekk opp hendene

Disputas: Slik snakkar elevane om læraren

Det er viktig for elevane å kunne le saman med læraren og at lærarane snakkar med dei som jamstilte.

June Junge

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Kjetil V. Thengs

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V.

Bilder av ein gutt som leker.

Disputas: Sjølvregulering er viktig for born si utvikling

Det er ein tydeleg samanheng mellom born si evne til sjølvregulering og matematiske ferdigheiter, vi

Mannlig lærer med to elever-E.

Disputas: Leseferdigheter og differensiering i engelsk leseundervisning på barneskoler

Rebecca Anne Charboneau disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 9.

Disputas: Nye språklige former spredte seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte ved Universitetet i Stavanger 7. november 2013.

Siv M. Gamlem - disputas utdanningsvitenskap - Universitet i Stavanger -  lærerutdanning - elever-tilbakemeldinger

Disputas: Kva type tilbakemeldingar aukar læringa hos elevar?

Elevar på ungdomssteget ønskjer meir faglege tilbakemeldingar i klasserommet, men kvaliteten på den

Julia-Katarzyna

Disputas: Slik kan nybegynnere lære å spille etter noter raskere

Prinsipper fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing.

En kvinner som sitter  presenterer

Disputas: Lærarar ønskjer eigenutvikling for at elevane skal læra meir

Ksenia Solheim har forsvart si doktorgradsavhandling i utdanningsvitskap.

Hans-Erik-Bugge

Disputas: Slik kan læreren hjelpe elevene til å bli gode i språkfag

Det nytter ikke å bare pugge gloser. Elevene må også skjønne hvordan de lærer seg et språk.

Portrett av Hildegunn Støle

Disputas: Skrik djevelen meir enn Gud i engelske skodespel frå mellomalderen?

Hildegunn Støle disputerer for ph.d.-grada ved Universitetet i Stavanger fredag 22. mars 2013.

Ida Risanger Sjursø

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig so

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16.