Hopp til hovedinnhold
120 articles

Disputas om seinmellomalderdialekt

Vibeke Jensen disputerer fredag 15.

Bibliometrics from the University Library

Disputas i lesevitskap

Tysdag 27. mars forsvarar Magne Rogne (40) si doktorgradsavhandling i lesevitskap.

Valeriia Klova

Disputas om aksjemarknader

Valeriia Klova ser i sitt doktorgradsarbeid nærmare på samanhengen mellom eigarstruktur og aksjelikv

disputas

Hvordan gjennomføre en digital disputas?

Her finner dere informasjon om hvordan man bør forberede og oppføre seg på en digital disputas.

voksen som holder skuldrene til en ungdom gutt

Disputas om ungdom i barnevernstiltak

Wenche Hovland disputerer for doktorgraden i spesialpedagogikk ved universitetet i Stavanger fredag

Portrett Malin K. Glette

Disputas om reinnleggelser av pasienter

Mens kortidssykehjem i større grad fungerer som små sykehus, har langtidssykehjem overtatt funksjone

May Irene Furenes

Disputas om tilbakemeldingar i serviceindustrien

Kundane sine opplevingar er av stor verdi for turistnæringa som lever av å tilby høg service.

Ann-Elisabeth-Laksfoss smiler til kamera

Disputas: Nordmenn i Alicante

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo forsvarer sin doktorgradsavhandling i lesevitenskap ved Universitetet

Portrettfoto av Bereke Kairanov

Disputas om riftmarginer i Barentshavet

Bereke Kairanov (33) bruker undergrunnsdata for å forstå den strukturelle oppbygginga av jordskorpa

Une Stømer

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom.

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kv

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, o

logo PROFRES

Forskerskolen PROFRES

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse,

ai, maskinlæring

Sluttføring - avslutning, innlevering og disputas

Handlingsforløp i sluttføringsfasen av ph.d. utdanningen.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til fak

Nastasja Robstad portrett

Disputas om intensivsykepleiere og overvektige pasienter

PROFRES-kandidat Anja Nastasja Robstad disputerte for ph.d.-graden 14.

tre voksne snakker sammen

Disputas: Elevar blir inspirerte av modelltekstar

Elevar som er presentert for modelltekstar, nyttar mønster frå desse tekstane når dei skriv eigne te

Disputas om sårbarhet i kritisk infrastruktur

Fre. 04.12.2020

14:30-19:00

Zoom
Kristine Haddeland portrett

Disputas om sykepleierstudenters læringsutbytte av fullskalasimulering

PROFRES-kandidat Kristine Haddeland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder fredag 23.

Doktorgradskandidat ved pc

14 råd for en vellykket disputas

Det offentlige forsvaret av phd-kandidatens avhandling, disputasen, er en alvorlig sak.

Profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn

PROFRES-kandidat Cecilie Revheim disputerte for ph.d.-graden 22.

Disputas om ungdom med psykiske plager

PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerte for ph.d.-graden 4.

To gutter leker i skogen

Disputas om barns eksekutive funksjoner og selvreguleringsevner

Barns tidlige eksekutive funksjoner og selvreguleringsevner har sammenheng med andre utviklingsområd

Camilla Anker-Hansen portrett

Disputas om pårørende til eldre med psykiske lidelser

PROFRES-kandidat Camilla Anker-Hansen disputerte for ph.d.-graden 23.