Disputaser og doktorgrader ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Det helsevitenskapelige fakultet

Øvingsdukke i anatomi med halve hodet og brystet eksponert slik at man kan se hjerne og indre organer.

Bente Kristin Høgmo (13. desember 2023)

Avhandling: Municipal postnatal healthcare : The perspectives of parents and nurses

Les omtale: Fedre føler seg ekskludert på helsestasjonen

Joanna Claire Haynes (28. november 2023)

Avhandling: Bridging the clinical experience gap: –using simulation to improve ventilation performance during neonatal resuscitation in a high-resource setting

Siri Lerstøl Olsen (10. november 2023)

Avhandling: Succeding with Rapid Response Systems in Hospitals – A mixed methods research project.

Les omtale: Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

May Sissel Vadla (2. oktober 2023)

Avhandling: Simulation-based training and data-guided feedback for neonatal resuscitation in rural Tanzania

Les omtale: Med riktig trening kan jordmødre i Tanzania redde flere nyfødte

Kristina Sundt Eriksen (7. september 2023)

Avhandling: Psychosocial and physical factors of importance for recovery from curative colorectal cancer surgery among persons ≥ 80 years old: a mixed method study

Les omtale: Har forsket på rekonvalesens etter kreft hos eldre

Torunn Strømme (24. august 2023)

Avhandling: Clinical observation of deteriorating frail older patients. Improving the competence of homecare professionals

Les omtale: Klinisk observasjon av eldre pasienter i hjemmetjenesten

Miguel Germán Borda (5. juni 2023)

Avhandling: Clinical and neuroimaging prognostic markers in Alzheimer's Disease and Lewy Body Dementia: The role of muscle status and nutrition

Les omtale: Trening kan forebygge demens

Camilla Olaussen (23. mars 2023)

Avhandling: Nursing students’ clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Unge mennesker sitter ved et bord og snakker sammen

Kristina Johansen (14. november 2023)

Avhandling: Navigering mellom ambivalent anerkjennelse, betydningsfulle relasjoner og hverdagsforpliktelser: En studie av unge, enslige flyktningers psykososiale helse og deltakelse fra et erfaringsnært og kritisk perspektiv.

Les omtale: Hvordan opplever unge, enslige flyktninger sin egen situasjon?

Jean Roisse Ferreira (1. november 2023)

Avhandling: Unmasking Politicians’ Minds: The Complex Relationship Between Emotion Processing, Context and Risk Behavior

Les omtale: Påvirkes politiske prosesser av politikeres følelser?

Emilie Bryne (14. september 2023)

Avhandling: How a dental anxiety service for torture, abuse and dental phobia patients works and why: A realist evaluation.

Les omtale: Korleis tilby tannbehandling til dei med tannlegeskrekk

Fredrik Dreyer Moe (27. juni 2023)

Avhandling: Some psychological and social factors in relapse after long-term abstinence in substance use disorder

Les omtale: Ruspasienter og tilbakefall

Hanne Andreassen (31. mai 2023)

Avhandling: Great Expectations: Exploring Aging Consumers’ Expectations of Institutional Food

Erik Mehl (21. april 2023)

Avhandling: Three Studies of B2B Salespeople as Collectors of Competitive Intelligence

Les omtale: Hvordan henter bedrifter informasjon fra industrielle markeder?

Reidun Ims (14. februar 2023)

Avhandling: Samanhengen mellom arbeid og integrering : Ein kvalitativ studie av innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Les omtale: Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

En hvit robotarm holder en hvit ball. I bakgrunnen står en mann og en kvinne og ser mot roboten. Foto

Sachin Bhardwaj (17. januar 2023)

Avhandling: Experimental and Numerical Investigation of Residual Stress for Structural Integrity Assessment of Proximity Girth Welds

Amine Tadjer (25. januar 2023)

Avhandling: Robust Decision and Data Science Application for Reservoir Management: Probabilistic Forecasting, History Matching, Sequential Decision Making and Value-of-Information

Omar El Beshbichi (1. februar 2023)

Avhandling: Numerical Modelling and Dynamic Analysis of Twin-Rotor Floating Offshore Wind Turbines

Andres Cedeño Motta (7. februar 2023)

Avhandling: Exploiting the geochemical attributes of migrated oils for an improved understanding of their sourcing facies

Yang Zhang (10. februar 2023)

Avhandling: Solvent-free electrode Fabrication Based on Polyetrafluorethylene Fibrillation for Lithium-ion Batteries

Øyvind Karlsen (9. mars 2023)

Avhandling: Effect and consequence analysis of expanding PIN-technology in various types of heavy machinery

Sammy Alaoui Soulimani (29. mars 2023)

Avhandling: Bridgeland stability conditions and the Hilbert scheme of skew lines in projective space

Erik Gisle Dirdal (30. mars 2023)

Avhandling: Investigation of Lactam-Based Kinetic Hydrate Inhibitors and the Synergic Effect of Solvents

Racin Nygaard (24. april 2023)

Avhandling: Improving Data Availability in Decentralized Storage Systems

Stefanie Lackner (27. april 2023)

Avhandling: Characterization of protein complexes and photosynthetic performance of Arabidopsis thaliana mutant plants impaired in state transition, energy-dependent non-photochemical quenching, and cyclic electron flow

Felix Preshanth Santhiapillai (15. mai 2023)

Avhandling: Adapting and implementing Lean thinking in public services to enhance knowledge work processes

Mehul A. Vora (13. juni 2023)

Avhandling: Environmental risk assessment of enhanced oil recovery solutions

Christina Helén Selstø (15. juni 2023)

Avhandling: Model Development and Investigations on Ion Homeostasis

Geir P. Novik (22. juni 2023)

Avhandling: Complex risk management in explosive-contaminated areas: Explosive remnants of war
Les omtale: Advarer mot eksplosiver i naturen

Abhinav Bhaskar (26. juni 2023)

Avhandling: Techno-economic assessment of decarbonization technologies for the iron and steel industry

Fawsi Chamssine (29. juni 2023)

Avhandling: Instituting Retarders for Geopolymers Developed for Downhole Applications

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Lærer i klasserommet med to barn

Minttu Minna Sirena Johler (15. desember 2023)

Avhandling: «“Take the plunge and give it a try” : Primary school teachers’ perceptions of their role and pedagogical practices in technology-rich classrooms»

Cristina Loi (13. desember 2023)

Avhandling: «On how fiction impacts the temporal self-concept: transformative reading experiences and storyworld possible selves»

Marte Handal (28. november 2023)

Avhandling: «Samfunnsverdier i videregående opplæring. En utforskende kasusstudie med søkelys på likestilling og kontroversielle tema i praksisfeltet»

Les omtale: Likestilling som tema i samfunnsfag

Maya Dybvig Joner (17. november 2023)

Avhandling: «Fange opp-følge opp. Tidlig innsats for barn i barnehage med språkforstyrrelser, og relasjonen mellom tidlige svake språkferdigheter og senere leseferdigheter»

Beate Gilje Tumyr (30. mai 2023)

Avhandling: «Barn, musikk og relasjonell helse. En studie av barns deltakelse i en sosialmusikalsk praksis i en barnehage»

Les omtale: Musikk hjelper barnehagebarn å se egne og andres muligheter og verdi

Kerenina Kezaride Dansholm (26. mai 2023)

Avhandling: «Youth perspectives on citizenship discourses: Navigating exclusionary public sphere rhetoric against the backdrop of ‘inclusive’ citizenship education»

Les omtale: Hva påvirker tiendeklassingers tanker om medborgerskap og statsborgerskap?  

Eivor Finset Spilling (5. mai 2023)

Avhandling: «Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition performance and learning?»

Les omtale: Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?