Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læringsverdi. Nå skal en ny løsning gjøre det mulig å skape digitale læremidler som faktisk fremmer barn og unges læring og utvikling.

Published Endret

Elev i et klasserom.
De digitale læremidlene som tas i bruk i skolen, er ofte av dårlig kvalitet og har lite læringsverdi. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret.

Korona-pandemien har ført til at bruken av digitale læremidler har tatt av over hele verden. Mange barn og unge i barnehager og skoler bruker digitale læremidler (apper og læringsplattformer) daglig. Likevel er kvaliteten på disse ofte svært lav, og kan ha minimal, eller til og med en negativ læringsverdi for barna. Det er ytterst sjeldent at det forekommer noen eksterne vurderinger på læremidlenes kvalitet, ifølge professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

– Jeg mener at alle barn fortjener tilgang til teknologi som er av høy kvalitet, men IKT er fortsatt «vill vest» i mange barnehager og skoler, og det er gjort lite vurderinger av kvaliteten på de digitale læremidlene som barn og unge bruker – ofte daglig, sier Kucirkova. 

Verdensledende forskning møter norsk innovasjon

Nå har UiS-professoren fått kommersialiseringsstøtte fra Validé AS for å utvikle et selskap kalt Wikit, som skal gjøre det mulig for kunder å få eksterne evalueringer av digitale ressurser, basert på forskning. Kundene kan eksempelvis bestå av utdanningssektoren, kommuner, teknologiutviklere og tilbydere av digitale læringsmidler. Ved hjelp av evalueringene, kan de få svar på om produktet har et høyt læringsutbytte, eller ikke.

– I Wikit bruker vi vår kunnskap når vi matcher forskere med kompetanse på ulike fagområder med kunden i en «evidence as a service»-forretningsmodell. Motivasjonen vår er å oversette kunnskap til praksis, og sørge for en mer inkluderende og innovasjonsorientert teknologibruk for norske barn, sier Kucirkova.

– Gjennom Wikit ønsker vi å samle erfaring og kunnskap, og utvikle løsninger i praksis sammen med hele bransjen – fra bedrifter i EdTech som utvikler læremidlene til innkjøpere og pedagoger som bruker de digitale læremidlene. Wikit kombinerer verdensledende forskning med norsk innovasjon, legger hun til.

Mange verktøy med dårlig kvalitet

UiS-professoren mener at teknologi som et verktøy, kan bidra til mer inkludering og mangfold i skoler og barnehager. Forutsatt at produktene som brukes er av høy kvalitet.

– Med kvalitet i denne sammenheng, tenker jeg på teknologi som er evaluert av forskere i forhold til potensialet for å fremme barns læring og utvikling. Mye av løsningene som brukes i norske skoler og barnehager i dag, oppfyller ikke kriteriene for god kvalitet, sier hun.

Dette gjør det vanskelig for de som skal kjøpe inn digitale læremidler og annen teknologi, altså lærere, foresatte, IKT-rådgivere og andre. De må selv vurdere om påstandene fra leverandørene stemmer. Per i dag finnes det ikke noe offisielt verktøy man kan bruke for å få kvaliteten på produktet vurdert. Innkjøp av digitale læremidler i Norge mangler krav og kriterium for å vurdere læringskvaliteten.

– Denne situasjonen er ikke bra for verken barn eller voksne, og situasjonen er faktisk ikke bra for leverandørene heller. Uten en felles objektiv evaluering av hva som er «høy kvalitet» i en digital ressurs, blir markedet og barnas læring fragmentert, sier hun.

Ulike krav til leverandører

Ifølge Kucirkova har skoler og kommuner landet over ulike krav til leverandørene. Noen av dem sender lange dokumenter med spørsmål om produktets opprinnelse og hensikt, mens andre kjøper inn apper og andre læremidler uten å stille noen spørsmål. Større kommuner har også ofte flere ressurser, og dermed større mulighet for opplæring og kunnskapsdeling enn mindre kommuner. Dette kan også gjenspeiles i kompetansenivået når det gjelder hva som er hensiktsmessig å bruke for barn og hva som er mindre bra, ifølge UiS-professoren.

– Hvis vi ønsker å unngå negative effekter av at barn bruker digitale læremidler, kan vi ikke gå på akkord med kvaliteten. Den optimale løsningen er å skape en samarbeidsarena hvor forskere, utviklere og kommuner møtes for å nå mål om å utvikle, bruke og vurdere teknologi sammen, sier hun.

Må være forankret i pedagogikk

Designet av digitale læremidler må være forankret i pedagogikk og forskning, mener Kucirkova. Digitale læremidler medfører, ifølge henne, læringssituasjoner som kan gjøre god pedagogikk bedre, og dårlig pedagogikk verre.

Les også: Alle barn fortjener tilgang til teknologier av høy kvalitet

– Alle barn skal ha tilgang til best mulig læring med dagens teknologi. Det vil si teknologi som er basert på design forankret i forskning, anvendt med effektiv pedagogikk som imøtekommer barns ulike behov og individuelle læringsforskjeller, sier Kucirkova.

Hun mener at for å få dette til, så krever det innovasjon i Educational Technology-miljøet (EdTech), men hun sier også at lærere og kommuner må  bli mer bevisste og ta mer kunnskapsbaserte valg når det kommer til bruk av EdTech.

– Kvalitetssikring må prioriteres

I Wikit kan man bestille uavhengige fagfellebaserte forskningstjenester. Her får man tilgang til en internasjonal forskningsgruppe med kapasitet og ekspertise på ulike fagområder. Enten om man ønsker engangsrådgivning innen tema som personvern eller kunnskapsbasis, eller et abonnement med regelmessige innspill for å integrere forskning i alle faser av virksomheten.

– Det digitale læringsmarkedet EdTech er i kraftig vekst. Forskningsbasert evaluering av medier rettet mot barn og digitale læringsmidler har en viktig plass i dette markedet. Fordelene med digitalisering driver veksten, men samfunnet bør ikke kaste kvalitetssikring «under bussen» i iveren etter modernisering, sier Kari Birgitte Melvær Wiig, forretningsutvikler i Validé TTO.

Innovasjonsselskapet Validé har bistått aktørene bak Wikit med etablering av et forskningsbasert selskap, som skal levere rådgivningstjenester som styrker den digitale utviklingen, til beste for barns læring.

– Slik vi ser det finnes det et marked for denne tjenesten, og det er helt nødvendig og gi kunnskapsbasert støtte til utdanningssektoren, kommuner og teknologiutviklere samt tilbydere av digitale læringsmidler, sier Wiig.

Kontaktperson ved UiS:

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Hvis vi ønsker å unngå negative effekter av at barn bruker digitale læremidler, kan vi ikke gå på akkord med kvaliteten.

Natalia Kucirkova , professor ved Læringsmiljøsenteret

Les flere nyhetsartikler fra Læringsmiljøsenteret:

Vil du gjøre en viktig innsats for barn og unge over hele landet?

Vi har for tiden to ledige stillinger. En av dem har arbeidssted i Stavanger og en ved avdelingen i Porsgrunn.

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barneha...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...