Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre dem bedre forberedt på overgangen til arbeidslivet gjennom å dele sine tips, erfaringer og refleksjoner.

Published Endret

– Mediene har et sterkt søkelys på hvor krevende hverdagen er for sykepleierne, noe som vi selv har kjent på i yrket. Som utdanningsinstitusjon ønsker vi mer oppmerksomhet om hvordan vi kan forberede studentene på overgangen til arbeidslivet. Vi ønsker å lære dem verktøy for hvordan de kan ivareta seg selv og sin egen helse i et krevende yrke, sier Rita Bügelmeyer.

Hun er emneansvarlig for emnet «Sykepleie i et samfunnsperspektiv» sammen med Aleksandra Latinovic. Begge er ansatt som universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet. Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk.

Engasjerende foredrag før det store spranget

En av studentene som satt av dagen til faglig påfyll var Kristin Andresen. Hun er veldig glad for dette tilbudet. Særlig med tanke på at det hovedsakelig er sykepleiere eller tidligere sykepleiere som holdt innleggene, ettersom de har vært ute i arbeidslivet og gjort seg en del erfaringer. Andresen trekker frem at det også er interessant å få høre om de vonde og kostbare erfaringene relatert til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår.

Smilende kvinnelig student i auditorium.
Tredjeårsstudenten Kristin Andresen ser på fagseminaret som en fornuftig forberedelse før sykepleierkarrieren starter for fullt.

Selv tror hun overgangen fra student til sykepleier blir nådeløs, ettersom det blir første gang hun jobber en hel sommerferie og første gang hun jobber som ferdigutdannet sykepleier. Alt er nytt, og Andresen gruer seg til alle situasjonene der hun kanskje ikke vet hva som bør gjøres. Heldigvis er hun allerede kjent med omgivelsene på Sandnes Legevakt som en følge av studentstilling i ett år. Fra og med i sommer blir denne omgjort til en fulltidsstilling, og hun kjenner på ansvaret.

Hvilke råd vil du gi til sykepleiestudentene som går kullene under deg for å forberede seg til overgangen til arbeidslivet?

– Ha en relevant jobb i løpet av studietiden, men ha en jobb som du genuint interesserer deg for og som du ser muligheten for å fortsette i når du er ferdigutdannet. Jeg hadde tidligere en relevant jobb der jeg ikke trivdes, men jeg sluttet og fant en ny. Sykepleiefeltet er bredt, svarer Andresen.

Fra UiS til SUS

Sykepleiestudenten Liv Nedland har også et positivt inntrykk av fagseminaret. Særlig med tanke på den pågående situasjonen med mangel på sykepleiere. Hun er samtidig mentalt innstilt på at overgangen til sykepleieryrket blir tøff, og trekker særlig frem det å stå alene i krevende situasjoner med mye ansvar som en utfordring. Nedland begynner på kirurgisk-ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, hvor hun har vært i praksis gjennom studiet og kjenner til miljøet. Dette gjør ifølge henne overgangen lettere. Hun sitter ved siden av medstudenten Maren Synnøve Stene i auditoriet. Sistnevnte skal også begynne på Stavanger Universitetssykehus, men starter på nevrokirurgisk avdeling.

To smilende kvinnelige studenter i et auditorium.
Fra venstre: Tredjeårsstudentene Liv Nedland og Maren Synnøve Stene forbereder seg til fulltidsjobb på Stavanger Universitetssykehus.

– Jeg synes dette seminaret er veldig nyttig, og mener de bør fortsette med dette for kullene under vårt. Jeg føler vi mangler undervisning som handler om oss som sykepleiere og vår helse, sier Stene avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Helsedirektoratet besøkte HelseCampus Stavanger

Nylig var Helsedirektoratet på besøk i Stavanger for å få mer kunnskap om utfordringer og gode løsninger for å styrke kv...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier våre ...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.