Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre dem bedre forberedt på overgangen til arbeidslivet gjennom å dele sine tips, erfaringer og refleksjoner.

Published Endret

– Mediene har et sterkt søkelys på hvor krevende hverdagen er for sykepleierne, noe som vi selv har kjent på i yrket. Som utdanningsinstitusjon ønsker vi mer oppmerksomhet om hvordan vi kan forberede studentene på overgangen til arbeidslivet. Vi ønsker å lære dem verktøy for hvordan de kan ivareta seg selv og sin egen helse i et krevende yrke, sier Rita Bügelmeyer.

Hun er emneansvarlig for emnet «Sykepleie i et samfunnsperspektiv» sammen med Aleksandra Latinovic. Begge er ansatt som universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet. Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk.

Engasjerende foredrag før det store spranget

En av studentene som satt av dagen til faglig påfyll var Kristin Andresen. Hun er veldig glad for dette tilbudet. Særlig med tanke på at det hovedsakelig er sykepleiere eller tidligere sykepleiere som holdt innleggene, ettersom de har vært ute i arbeidslivet og gjort seg en del erfaringer. Andresen trekker frem at det også er interessant å få høre om de vonde og kostbare erfaringene relatert til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår.

Smilende kvinnelig student i auditorium.
Tredjeårsstudenten Kristin Andresen ser på fagseminaret som en fornuftig forberedelse før sykepleierkarrieren starter for fullt.

Selv tror hun overgangen fra student til sykepleier blir nådeløs, ettersom det blir første gang hun jobber en hel sommerferie og første gang hun jobber som ferdigutdannet sykepleier. Alt er nytt, og Andresen gruer seg til alle situasjonene der hun kanskje ikke vet hva som bør gjøres. Heldigvis er hun allerede kjent med omgivelsene på Sandnes Legevakt som en følge av studentstilling i ett år. Fra og med i sommer blir denne omgjort til en fulltidsstilling, og hun kjenner på ansvaret.

Hvilke råd vil du gi til sykepleiestudentene som går kullene under deg for å forberede seg til overgangen til arbeidslivet?

– Ha en relevant jobb i løpet av studietiden, men ha en jobb som du genuint interesserer deg for og som du ser muligheten for å fortsette i når du er ferdigutdannet. Jeg hadde tidligere en relevant jobb der jeg ikke trivdes, men jeg sluttet og fant en ny. Sykepleiefeltet er bredt, svarer Andresen.

Fra UiS til SUS

Sykepleiestudenten Liv Nedland har også et positivt inntrykk av fagseminaret. Særlig med tanke på den pågående situasjonen med mangel på sykepleiere. Hun er samtidig mentalt innstilt på at overgangen til sykepleieryrket blir tøff, og trekker særlig frem det å stå alene i krevende situasjoner med mye ansvar som en utfordring. Nedland begynner på kirurgisk-ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, hvor hun har vært i praksis gjennom studiet og kjenner til miljøet. Dette gjør ifølge henne overgangen lettere. Hun sitter ved siden av medstudenten Maren Synnøve Stene i auditoriet. Sistnevnte skal også begynne på Stavanger Universitetssykehus, men starter på nevrokirurgisk avdeling.

To smilende kvinnelige studenter i et auditorium.
Fra venstre: Tredjeårsstudentene Liv Nedland og Maren Synnøve Stene forbereder seg til fulltidsjobb på Stavanger Universitetssykehus.

– Jeg synes dette seminaret er veldig nyttig, og mener de bør fortsette med dette for kullene under vårt. Jeg føler vi mangler undervisning som handler om oss som sykepleiere og vår helse, sier Stene avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...