Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi må se enkeltelevene. Vi må vise at vi er der for dem. Ellers kan det slå tilbake på dem senere, mener miljøveileder.

Published Endret

Kontaktlærer Espen Moland Aanensen og miljøveileder Eva P. Kristiansen underviser i ROBUST sammen.
Kontaktlærer Espen Moland Aanensen og miljøveileder Eva P. Kristiansen underviser sammen i ROBUST.

Elever rapporterer at de opplever å være ensomme, færre sier at de trives på skolen, og motivasjonen for skolen synker fra midten av barneskolen. Samtidig forteller mange unge at de er stresset. 

Som et mulig svar på dette kom «folkehelse og livsmestring» inn som overordnet tema på timeplanen sammen med Fagfornyelsen høsten 2020. På Gautesete skole i Stavanger har de valgt å være med i forskningsprosjektet Resilient for å møte det nye overordnede tema. Det vil si at tre av klassene på 9.-trinn er invitert til å gjennomføre undervisningsopplegget ROBUST fra høsten 2021. Lærerne de to andre vil få tilbud om kompetanseheving i sosial og emosjonell læring mot slutten av skoleåret 22/23.

ROBUST skal fremme trivsel, mental helse og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen, gjennom å støtte opp om deres sosiale og emosjonelle utvikling.

Viktig å trygge elevene

– Vi må prioritere det sosiale, og vi må se enkeltelevene. Vi må rett og slett vise at vi er der for dem, i en tøff tid. Ellers kan det slå tilbake på dem senere, sier Eva P. Kristiansen. Hun er miljøveileder på Gautesete skole. Hun sier det viktig å trygge elevene.

Vi ser at elevene lærer mye, og får nye refleksjoner og begreper som de kan bruke for å sette ord på det de opplever hver dag

Eva P. Kristiansen

– Hvis ikke kan vi oppleve elever som ikke føler seg trygge nok til å gå inn i timen, eller komme på skolen i det hele tatt. Noen elever kan også ha utfordringer som ikke nødvendigvis er skolerelaterte, men som de trenger hjelp til å håndtere for å kunne mestre skolen. 

På Gautesete skole er ROBUST satt inn som en fast del av timeplanen i UV-timene (utdanningsvalg), og hun mener det er bra at undervisningen har fått en fast dag i uken. Det gjør det mer forutsigbart for både ansatte og elever, og gjør også at det alltid blir prioritert.

–  Vi ser at elevene lærer mye, og får nye refleksjoner og begreper som de kan bruke for å sette ord på det de opplever hver dag, sier Kristiansen. 

– Og det gir oss også noen knagger å henge «Folkehelse og Livsmestring» i den overordnete delen av læreplanen på. Det er konkret å jobbe ut ifra. 

Bruker ROBUST i kroppsøvingstimene

Kristiansen og lærerkollega Espen Moland Aanensen gjennomfører ROBUST-timene sammen, og mener dette er en stor fordel. 

Han er kontaktlærer, og et av fagene han underviser i er kroppsøving. Han sier at det for eksempel i kroppsøving er mange elever som kan være nervøse eller opplever press.

– Da tar vi gjerne opp igjen tema som vi har snakket om i ROBUST. Jeg kan for eksempel spørre «hva er det som gjør at du er så nervøs?» eller «hvorfor opplever du det på denne måten?». Det kan ta brodden av opplevelsen, sier han. 

Det er Kristiansen enig i. Hun mener det ligger noe i begrepet «generasjon prestasjon». 

– Elevene trenger noen verktøy for å håndtere og takle stress og bli tryggere på at det de gjør er godt nok, sier hun.

Jeg kan for eksempel spørre «hva er det som gjør at du er så nervøs?» eller «hvorfor opplever du det på denne måten?». Det kan ta brodden av opplevelsen.

Espen Moland Aanensen

Elevene synes pusteøvelsene er nyttige

I de første timene med ROBUST var det noen av øvelsene, som pusteøvelser, som kunne være litt kleine for elevene, forteller de to.

– Det ble en del latter i begynnelsen, men etter hvert har jeg hørt elever som bruker det for seg selv dersom de er stresset eller trenger et pust i bakken. Det kan være hjemme når de er alene på rommet, eller før en fotballkamp, forteller Kristiansen.

Hun sier også at enkelte av timene kan være litt vel teoretiske. 

– Det kan være spesielt tungt med ROBUST-undervisning på slutten av dagen. Da ser vi at noen kan falle litt ut eller ha vanskelig for å konsentrere seg. Da krever det mer av oss, at vi klarer å dra det ned på jorden og gi dem gode og relevante eksempler. 

– Ønsker god relasjon preget av tillit

Og akkurat det med gode og relevante eksempler er noe Aanensen er opptatt av. 

– Jeg ser veldig godt at dersom jeg tør å dele noen erfaringer jeg har gjort for meg selv, så får jeg også med meg elevene på en helt annen måte. Det er selvfølgelig et skille her, mellom det å være personlig og privat, men dersom jeg treffer med de personlige erfaringene, så ser jeg også at det gir mye til elevene. 

Det er Kristiansen enig i. Hun forteller at hun ikke er redd for å dele med elevene.

– Jeg merker at om jeg ønsker å komme inn på elever, og skape en trygg og god relasjon preget av tillit, er det fint om også jeg deler litt med dem, sier hun.

– Det gjør jo at det vi snakker om ikke blir så fremmed eller farlig for elevene. Det de kjenner på er helt normalt, sier hun.

Og selv om både Aansensen og Kristiansen har gjennomført kursdager og fått ferdig opplegg til timene, kan de ikke møte uforberedt. Det er viktig at de voksne står trygt i temaene som prates om. 

– Elevene skjønner det med en gang hvis jeg ikke er helt stødig i det vi prater om, sier Aanensen med et skjevt smil som nok mange lærere kan kjenne igjen. 

Bedre samarbeid i kollegiet

På Gautesete skole har de løst det slik at de alltid får være to ansatte når ROBUST-undervisningen gjennomføres. Kristiansen og Aanensen mener det har styrket både samarbeidet i kollegiet, men også gjort selve gjennomføringen bedre. 

– Dersom jeg synes noe er litt utfordrende eller setter meg fast, kan Eva ta over. Og motsatt, sier Aanensen. 

Kristiansen skyter inn at det også er fint å ha en som observerer i klasserommet og får med seg hva som skjer i elevgruppen. Det kan være blikking, fnising eller andre ting som foregår blant elevene. 

– Da kan vi ta tak i det som foregår i klassen med en gang, slik at vi kan få til en fin dialog med hele klassen. 

Kristiansen sier også at det i kollegiet har blitt et enda bedre samarbeid, og mener ROBUST har åpnet noen dører på deres skole. 

– Vi samarbeider mer på tvers nå enn før, og har blitt flinkere til å bruke ressursene våre på skolen. Jeg tenker at jo bedre og tettere samarbeid man klarer å få til mellom miljøveiledere og lærere, jo lettere er det å få en helhetlig oversikt over elevenes behov, og dermed kunne støtte elevene på best mulig måte.

Med dette mener Aanensen og Kristiansen at hele kollegiet har fått et løft. Hun sier de er blitt flinkere til å se hverandre.

– Vi får bygge kollegiet slik at vi sammen kan jobbe til det beste for eleven, sier Kristiansen. 

– Gjør meg til en bedre lærer

Begge tar ROBUST-undervisningen som poenggivende fag på Universitetet i Stavanger. De tror det gjør dem dedikert i arbeidet.

– Det er klart det er litt strevsomt av vi må skrive refleksjonsnotater og gjøre en eksamen, men resten av jobben må vi jo gjøre uansett. 

– ROBUST er relevant for jobben vår. Jeg kan ikke komme på noe som er mer relevant å studere. Jeg mener det burde være en fast utdanning for alle som ønsker å jobbe i skolen, sier Kristiansen.

Aanensen er enig. 

– Dette gjør meg til en bedre lærer, sier han. 

Vil du lese flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret?

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Ledige stillinger som veileder i Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Ledige stillinger ved Læringsmiljøsenteret

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi rettet mot barnehagemiljø.

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot skole

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode skole...

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot barnehage

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barne...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...