Hopp til hovedinnhold

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bedre læringsmiljø i klassen.

Publisert: Endret:

Lærer står foran klassen.
Verktøy som Spekter gir lærerne en mulighet til å vise elevene at de blir tatt på alvor når det de melder fra om blir fulgt opp i ettertid. Illustrasjonsfoto: iStock

Det viser en undersøkelse gjort av forskere ved Høgskolen i Volda og Møreforskning blant elever på videregående skole. I undersøkelsen kommer det frem at kartleggingsverktøyet Spekter er en kanal som kan bidra til å få uønsket atferd frem i lyset. Elevene har fortalt forskerne at hendelser som ellers ville gått under lærerens radar kan meldes fra om.

Les hele undersøkelsen.

Førsteamanuensis og mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret, Johannes Finne, mener undersøkelsen peker på noe vesentlig i skolenes arbeid med trygge og gode læringsmiljø.

– Tidligere forskning viser at gode relasjoner mellom barn og unge har stor betydning for deres sosialisering og utvikling. Negative relasjoner og mobbing kan derimot være risikofaktorer for psykisk uhelse og redusert livsmestring senere i livet.

Han mener dette underbygger hvor viktig det er at innsatsen mot mobbing er helhetlige og at metodene som brukes er gode.

– Det er viktig for å sikre gode og trygge skolemiljø for alle barn og unge, sier han.

Inngangsport til å forstå elevenes perspektiv

Spekter er et verktøy som er utviklet for formålet om å avdekke mobbing og følge med på hvilke sosiale samspill som skjer i en klasse. Arbeidet med Spekter er en todelt metode som består av en undersøkelse og elevsamtale. For lærere er det et nyttig verktøy for å fange opp mønstre og sammenhenger som det ellers kan være vanskelig å få kunnskap om.

Finne forteller at lærere trenger innblikk i elevenes verden for å komme i posisjon til å endre det destruktive samspillet som eventuell mobbing i en klasse forårsaker.

– Spekter sikrer at hver enkelt elev får uttalt seg, først skriftlig, deretter muntlig gjennom individuelle elevsamtaler. Ved å benytte Spekter får skolens ansatte et betydelig informasjonsgrunnlag som gjør det mulig å foreta mer forsvarlige vurderinger av alle barns beste, sier han.

Skolen supplerer med egne observasjoner og annen kunnskap om skolemiljøet. Finne forteller at Læringsmiljøsenteret er svært opptatt av at ikke-anonyme undersøkelser ikke må benyttes som en enkeltstående informasjonsinnhenting som man ser på som en fasit.

– Slike undersøkelser skal alltid følges opp med elevsamtaler og suppleres med de ansattes egne observasjoner. Det er viktig å trygge elevene på dette og vise at det de forteller om blir tatt på alvor, sier han.

«Hallo, hun blikka meg»

I arbeidet med undersøkelsen sa en av elevene dette til forskerne fra Høgskolen i Volda og Møreforskning:

«Det er ikke alltid det er så enkelt å gå til læreren din og si at «hallo, hun blikka meg» liksom, «hun sitter og ser stygt på meg, hun kommenterer alltid frekke ting når jeg prater». Det er jo ikke så enkelt, men det kommer mer i lyset når man har slike undersøkelser ... I Spekter kan en melde fra om episoder det er vanskelig å si fra om til lærer på en annen måte (…).»

En annen elev uttrykte seg slik:

«Jeg synes det er ganske relevante spørsmål da … som kan bli med på å løse ting ... For det er ikke alltid du har lyst til å snakke face to face med læreren. Det er ofte du holder ting for deg selv. Så Spekter synes jeg var veldig bra å gjennomføre da. For da får en på en måte uttrykt seg selv å få sagt det man egentlig mener.»

Finne sier at lærere har behov for konkret informasjon for å kunne iverksette gode og målrettede tiltak

– Som vi ser fra det elevene selv sier, så kan Spekter kan bidra med dette. Gjennom en kartlegging får alle elever svare, og det som rører seg blant elevene kan komme frem.

Viktig å trygge elevene

Finne forklarer at selv om noen elever kan oppleve det som vanskelig og litt rart å svare på spørsmål om hva som skjer i klassen, ser de nytten av å fortelle hva som skjer for å hindre at elever blir mobbet eller er alene – og de mener det er viktigere.

– Vi kan tenke oss at det kan være like ubehagelig å passivt observere at en medelev utsettes for mobbing, blikking eller kommentarer, eller generelt være en del av et klassemiljø hvor krenkelser og mobbing pågår uten at voksne gjør noe med det, sier han.

Han presiserer at det er svært viktig at skolene er bevisst både ubehaget ved å si ifra, og ubehaget ved ikke å få anledning til å varsle når de opplever noe i klasserommet som ugreit. Derfor er det helt sentralt å trygge elevene på at det som kommer frem tas på alvor.

– Det gjelder hvordan lærere snakker med elevene i forkant av arbeid og undersøkelser, men også underveis og i etterkant.

Må følge opp

Finne mener verktøy som Spekter gir lærerne en mulighet til å vise elevene at de blir tatt på alvor når det de melder fra om blir fulgt opp i ettertid.

– Det er ikke det å gjennomføre undersøkelsen i seg selv som gir resultater, det avgjørende er hvordan arbeidet følges opp, slår han fast.

Elevene som var med i undersøkelsen fortalte forskerne at de hadde tro på at Spekter kan bidra til at lærerne i større grad kan se læringsmiljøet med deres øyne. Elevene beskrev det som både faglig og sosialt verdifullt for læringsmiljøet når lærere kan fange opp og se hva som foregår i elevgruppen. Fra elevenes perspektiv fremstod det som tillitsvekkende.

– Ved Læringsmiljøsenteret får vi ofte tilbakemeldinger på at det å gjennomføre Spekterundersøkelsen gir gode resultater hvor lærerne forstår mer, samtidig som elevene i etterkant får et bedre læringsmiljø. Likevel er det sterkt å lese i undersøkelsen at det er slik elevene også reflekterer rundt dette, sier han.

Ansatte omtalt i denne saken

Førsteamanuensis
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Det er ikke alltid det er så enkelt å gå til læreren din og si at «hallo, hun blikka meg» liksom, «hun sitter og ser stygt på meg, hun kommenterer alltid frekke ting når jeg prater».

Sitat fra elev som har snakket med forskere i en undersøkelse om Spekter.

Vil du lese mer?

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...