To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS starta ein heilt eigen «BootCamp».

Publisert Sist oppdatert

Akademisk skriving, kommunikasjon, samarbeid, forhandling, stressmeistring, matte og statistikk. Det er nokre av temaa studentane på Master i økonomi og administrasjon har gått gjennom under andre veke av haustsemesteret.

For første gong har masterprogrammet lagt opp til ei intensiv veke, kalla «BootCamp». Dette er eit obligatorisk program som er laga for at studentane skal kunne kome gjennom dei to åra på masterprogrammet på best mogleg måte.

Hadde fire mål

Professor Yuko Onozaka er studieprogramleiaren for master i økonomi og administrasjon, og er bak ideen og konseptet om BootCamp. Grunnen til at ho ville begynne med dette var for å gje studentane ein best mogleg start.

– Det er basert på tilbakemeldinger frå elevar og førelesarar. Mange studentar opplever utfordringar i programmet. Me trur at det å gje studentane moglegheiter til å (1) friske opp minna sine om viktig kunnskap frå bachelorprogram, som matematikk og statistikk, og (2) få kunnskap og tips om ting som teamarbeid og kommunikasjon kan forbetre læringopplevinga deiras betrakteleg. Så me bestemte oss for å sette av ei heil veke dedikert til desse formåla, seier Onozaka.

Professor Yuko Onozaka leiar masterprogrammet i økonomi og administrasjon, og leia den nye BootCampen.

Ho fortel at det vart sett fire mål. Friske opp ferdigheiter, oppdatere ferdigheiter, utvikle eit felles språk (både bokstaveleg og metaforisk), og å bli kjent med kvarandre gjennom gruppeøvinger.

Viktig med mjuke ferdigheiter

Blant dei eksterne som har kome og førelest og prata til studentane er: Randi Garmann Lønrusten og Marius Næss frå Ergo;ergo om kommunikasjon, Roar Thun Waegger frå Waegger Negotiation om effektiv forhandling, og Erlend Rørvik frå Bjørnson om teamarbeid og det å takle stress og angst. Spesielt det siste var viktig å inkludere i denne veka, meiner Onozaka.

– Det er kjent kunnskap at mjuke ferdigheiter er avgjerande for den nåverande og framtidige arbeidsmarknaden, og det inkluderer sjølvleiing. Depresjon og det å bli utbrent er alvorlege problem i dagens arbeidsliv. Me ønska at studentane skulle forstå at dei ikkje kan lykkast viss dei ikkje kan ta godt vare på seg sjølv, seier ho.

Meir førebudd på studietida

– Det blir betre å starte på med undervising nå, enn viss me ikkje hadde hatt bootcamp, seier student Stine Lindanger, og legg til at det var spesielt interessant å få lære av dei eksterne som hadde kome til UiS for anledninga.

Sjølv om ho synest det både har vore ei informativ og tung veke, så meiner ho det absolutt var nyttig. Medstudent Fredrik Selliken er einig, og synest det gjekk fint å kome seg gjennom fem dagar med intensiv læring.

– Dei var flinke til å halde liv i oss, seier Selliken.

Fleire studentar nemnte at seksjonen om «Effective Negotiation» var ekstra interessant, og at økta med matte og statistikk var nyttig.

Bintu Aminiata Sisay frå Sierra Leone og Dorcas Anyango frå Kenya er også nøgd med å ha hatt ein intensiv start på studielivet i Stavanger.

– Det har vore bra, informativt og nødvendig. Me er meir førebudd nå, seier Anyango.

Rett etter intervjuet skal dei inn å ha vekas siste økt, leia av Erlend Rørvik (frå Bjørnson) som handlar om det å takle stress og angst.

– Det er uungåeleg. Dette treng med, ler dei begge to.

Erlend Rørvik underviser masterstudenter i å mestre stress. På skjermen står det "Why are we more stressed than zebras"

Erlend Rørvik frå Organisasjonspsykologene Bjørnson har føredrag om det å takle stress og angst

Students Dorcas Anyango og Bintu Aminiata Sisay

Studentar: Dorcas Anyango og Bintu Aminiata Sisay

Studenter Stine Lindanger og Fredrik Selliken

Studentar: Stine Lindanger og Fredrik Selliken

Yuko Onozaka

Studieprogramleiar og professor Yuko Onozaka

Mange studentar samla i Tjodhallen for MsC i økonomi og administrasjon sin bootcamp

Mange studentar møtte opp til BootCamp

Bootcamp Msc økonomi og administrasjon, forelesning i tjodhallen

«Effective Negotiation» med Roar Thun Waegge frå Wægger Negotiation Institute

Bootcamp Msc økonomi og administrasjon, forelesning i tjodhallen

Spente studentar akkurat når Bootcampen settes i gong av Yuko Onozaka

Så langt har tilbakemeldingene frå studentane vore positive, ifølge Onozaka. Dette er med i vurderinga om det skal bli arrangert ein BootCamp for andre gong.

– Men det er veldig ressurskrevjande, så me må vurdere effektiviteten nøye. Viss dette gir studentane ein mjuk overgang til masterstudiet, førebur dei på det svært utfordrande semesteret dei vil møte, og forbetrer læringsopplevingane deiras, så ønsker me å halde fram med det neste år.

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2023?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.