To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS starta ein heilt eigen «BootCamp».

Published Endret

Akademisk skriving, kommunikasjon, samarbeid, forhandling, stressmeistring, matte og statistikk. Det er nokre av temaa studentane på Master i økonomi og administrasjon har gått gjennom under andre veke av haustsemesteret.

For første gong har masterprogrammet lagt opp til ei intensiv veke, kalla «BootCamp». Dette er eit obligatorisk program som er laga for at studentane skal kunne kome gjennom dei to åra på masterprogrammet på best mogleg måte.

Hadde fire mål

Professor Yuko Onozaka er studieprogramleiaren for master i økonomi og administrasjon, og er bak ideen og konseptet om BootCamp. Grunnen til at ho ville begynne med dette var for å gje studentane ein best mogleg start.

– Det er basert på tilbakemeldinger frå elevar og førelesarar. Mange studentar opplever utfordringar i programmet. Me trur at det å gje studentane moglegheiter til å (1) friske opp minna sine om viktig kunnskap frå bachelorprogram, som matematikk og statistikk, og (2) få kunnskap og tips om ting som teamarbeid og kommunikasjon kan forbetre læringopplevinga deiras betrakteleg. Så me bestemte oss for å sette av ei heil veke dedikert til desse formåla, seier Onozaka.

Professor Yuko Onozaka leiar masterprogrammet i økonomi og administrasjon, og leia den nye BootCampen.

Ho fortel at det vart sett fire mål. Friske opp ferdigheiter, oppdatere ferdigheiter, utvikle eit felles språk (både bokstaveleg og metaforisk), og å bli kjent med kvarandre gjennom gruppeøvinger.

Viktig med mjuke ferdigheiter

Blant dei eksterne som har kome og førelest og prata til studentane er: Randi Garmann Lønrusten og Marius Næss frå Ergo;ergo om kommunikasjon, Roar Thun Waegger frå Waegger Negotiation om effektiv forhandling, og Erlend Rørvik frå Bjørnson om teamarbeid og det å takle stress og angst. Spesielt det siste var viktig å inkludere i denne veka, meiner Onozaka.

– Det er kjent kunnskap at mjuke ferdigheiter er avgjerande for den nåverande og framtidige arbeidsmarknaden, og det inkluderer sjølvleiing. Depresjon og det å bli utbrent er alvorlege problem i dagens arbeidsliv. Me ønska at studentane skulle forstå at dei ikkje kan lykkast viss dei ikkje kan ta godt vare på seg sjølv, seier ho.

Meir førebudd på studietida

– Det blir betre å starte på med undervising nå, enn viss me ikkje hadde hatt bootcamp, seier student Stine Lindanger, og legg til at det var spesielt interessant å få lære av dei eksterne som hadde kome til UiS for anledninga.

Sjølv om ho synest det både har vore ei informativ og tung veke, så meiner ho det absolutt var nyttig. Medstudent Fredrik Selliken er einig, og synest det gjekk fint å kome seg gjennom fem dagar med intensiv læring.

– Dei var flinke til å halde liv i oss, seier Selliken.

Fleire studentar nemnte at seksjonen om «Effective Negotiation» var ekstra interessant, og at økta med matte og statistikk var nyttig.

Bintu Aminiata Sisay frå Sierra Leone og Dorcas Anyango frå Kenya er også nøgd med å ha hatt ein intensiv start på studielivet i Stavanger.

– Det har vore bra, informativt og nødvendig. Me er meir førebudd nå, seier Anyango.

Rett etter intervjuet skal dei inn å ha vekas siste økt, leia av Erlend Rørvik (frå Bjørnson) som handlar om det å takle stress og angst.

– Det er uungåeleg. Dette treng med, ler dei begge to.

Erlend Rørvik underviser masterstudenter i å mestre stress. På skjermen står det "Why are we more stressed than zebras"

Erlend Rørvik frå Organisasjonspsykologene Bjørnson har føredrag om det å takle stress og angst

Students Dorcas Anyango og Bintu Aminiata Sisay

Studentar: Dorcas Anyango og Bintu Aminiata Sisay

Studenter Stine Lindanger og Fredrik Selliken

Studentar: Stine Lindanger og Fredrik Selliken

Yuko Onozaka

Studieprogramleiar og professor Yuko Onozaka

Mange studentar samla i Tjodhallen for MsC i økonomi og administrasjon sin bootcamp

Mange studentar møtte opp til BootCamp

Bootcamp Msc økonomi og administrasjon, forelesning i tjodhallen

«Effective Negotiation» med Roar Thun Waegge frå Wægger Negotiation Institute

Bootcamp Msc økonomi og administrasjon, forelesning i tjodhallen

Spente studentar akkurat når Bootcampen settes i gong av Yuko Onozaka

Så langt har tilbakemeldingene frå studentane vore positive, ifølge Onozaka. Dette er med i vurderinga om det skal bli arrangert ein BootCamp for andre gong.

– Men det er veldig ressurskrevjande, så me må vurdere effektiviteten nøye. Viss dette gir studentane ein mjuk overgang til masterstudiet, førebur dei på det svært utfordrande semesteret dei vil møte, og forbetrer læringsopplevingane deiras, så ønsker me å halde fram med det neste år.

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...