Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utvikling og bruk av omsorgsteknologier i helse- og velferdssektoren.

Published Endret

Forskingsprosjektet Caring Futures ledes av Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, og ønsker å videreutvikle omsorgsetikk i en stadig mer teknologisk helse- og velferdssektor. Etter en introduksjon fra førsteamanuensis Ingvil Hellstrand, som er en del av prosjektgruppen, delte daglig leder Line Hurup Thomsen informasjon om hva HelseCampus Stavanger jobber for. Det er en innovasjon- og samskapingsarena for helsetjenester, næringsliv, akademia, pasienter og pårørende. Universitetet i Stavanger er en av partnerne, og samarbeidet med Caring Futures har pågått over lengre tid.

Kvinne som holder foredrag
Line Hurup Thomsen ønsker et rammeverk for etikk og når en tar i bruk teknologi.

– Et veldig bra initiativ

– Jeg synes forskningsprosjektet er kjempeviktig for miljøet her og omvendt. Målsetningen for workshopen er å få til et rammeverk for etikk når en tar i bruk teknologi, sier Thomsen.

En del av opplegget gikk ut på å diskutere etiske dilemma i grupper. Hun syntes det var givende å også høre stemmene fra pasienter og pårørende, de som er mottakere av helsetjenester.

– Jeg synes det er viktig at deres meninger når frem til forskere, klinikere og utviklere. Samtidig er det spennende å høre hvordan de selv kommer frem til løsninger som gjør hverdagen deres enklere, sier den daglige lederen.

Understreker behovet for pårørendeinvolvering

En av de som har funnet en løsning for en enklere hverdag er Steinar Nilsen. Han har utviklet en egenkomponert tredemølleløsning som gjør at datteren med Retts syndrom kan gå omtrent en time til dagen. Retts syndrom er en alvorlig utviklingshemning forårsaket av en forstyrrelse i hjernen som følge av en genfeil på X-kromosomet (MECP2). Dette fører til manglende utvikling av nettverket i hjernen. Nilsen holdt et foredrag om sin rolle som pårørende og hans møte med velferdsteknologi.

– Jeg synes det er veldig viktig å få frem pårørendes erfaringer, ettersom vi er daglig involvert i bruken av tjenestene. I dag fikk jeg mange gode tilbakemeldinger, noe som er inspirerende, sier Nilsen.

Mann som ser mot skjermen der presentasjonen hans er
Steinar Nilsen delte sine erfaringer som pårørende med de fremmøtte.

Han meldte familien inn i Norsk Forening for Retts Syndrom samme dag som datteren fikk diagnosen for 13 år siden, og synes det er veldig hjelpsomt i hverdagen. Foreningens kontaktperson i Rogaland kom hjem til dem etter innmelding og kom med gode råd. Nilsens familie reiser årlig på seminar i Oslo og har de siste seks årene deltatt på sommerleir i Danmark sammen med 20 andre familier som er i samme situasjon. De deler også erfaringer på en egen Facebook-side.

– Innenfor velferdsteknologi er det mange ulike brukergrupper, og følgelig mange hensyn å ivareta. Utnyttelse av slike tjenester for de som har samme diagnose som min datter er drevet av pårørendes innsats. Også innenfor denne gruppen eksisterer mange ulike syn på gjeldende behov, sier Nilsen.

Kvinne som gestikulerer under en presentasjon
Marit Hagland er opptatt av brukerinvolvering i forbindelse med nye innovasjoner.

Testing av produkter med brukerinvolvering

Etter innlegget hans fikk de fremmøtte høre mer om omsorgsteknologi fra et leverandørperspektiv, presentert av Marit Hagland. Hun er prosjektleder for Norwegian Smart Care Lab (NSCL), og en del av miljøet i HelseCampus Stavanger. NSCL tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen, og er en del av Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen er en arena for samhandling, nettverk og innsikt mellom bedrifter, kommuner, sykehus og akademia. Flere av bedriftene i klyngen bidrar med tjenester til laben.

– Våre tjenester bidrar til at produkter og løsninger utvikles og kommersialiseres raskere. Dette gjør vi ved å sikre at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov. Samtidig ser vi til at produktet eller tjenesten tilfredsstiller lover, standarder og normer, sier Hagland.

Nye måter å levere helsetjenester på er ifølge henne avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Innenfor det teknologiske området er det et hav av nye muligheter. Aktiviteten på området er stor, men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk i stor skala. Hun påpeker at det viktigste er å involvere de som skal benytte løsningene i helsetjenesten, samt pasienter og pårørende.

– Foredraget til Nilsen var givende og ga god innsikt i hverdagen til en familie med slike løsninger. Det var spennende å høre om løsningen de hadde utviklet for trening på tredemølle. Det er en løsning som kunne vært nyttig for mange andre også. Kanskje kan vi gjøre noe med dette i vår inkubator etter hvert, sier prosjektlederen avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...