Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utvikling og bruk av omsorgsteknologier i helse- og velferdssektoren.

Published Endret

Forskingsprosjektet Caring Futures ledes av Avdeling for omsorg og etikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, og ønsker å videreutvikle omsorgsetikk i en stadig mer teknologisk helse- og velferdssektor. Etter en introduksjon fra førsteamanuensis Ingvil Hellstrand, som er en del av prosjektgruppen, delte daglig leder Line Hurup Thomsen informasjon om hva HelseCampus Stavanger jobber for. Det er en innovasjon- og samskapingsarena for helsetjenester, næringsliv, akademia, pasienter og pårørende. Universitetet i Stavanger er en av partnerne, og samarbeidet med Caring Futures har pågått over lengre tid.

Kvinne som holder foredrag
Line Hurup Thomsen ønsker et rammeverk for etikk og når en tar i bruk teknologi.

– Et veldig bra initiativ

– Jeg synes forskningsprosjektet er kjempeviktig for miljøet her og omvendt. Målsetningen for workshopen er å få til et rammeverk for etikk når en tar i bruk teknologi, sier Thomsen.

En del av opplegget gikk ut på å diskutere etiske dilemma i grupper. Hun syntes det var givende å også høre stemmene fra pasienter og pårørende, de som er mottakere av helsetjenester.

– Jeg synes det er viktig at deres meninger når frem til forskere, klinikere og utviklere. Samtidig er det spennende å høre hvordan de selv kommer frem til løsninger som gjør hverdagen deres enklere, sier den daglige lederen.

Understreker behovet for pårørendeinvolvering

En av de som har funnet en løsning for en enklere hverdag er Steinar Nilsen. Han har utviklet en egenkomponert tredemølleløsning som gjør at datteren med Retts syndrom kan gå omtrent en time til dagen. Retts syndrom er en alvorlig utviklingshemning forårsaket av en forstyrrelse i hjernen som følge av en genfeil på X-kromosomet (MECP2). Dette fører til manglende utvikling av nettverket i hjernen. Nilsen holdt et foredrag om sin rolle som pårørende og hans møte med velferdsteknologi.

– Jeg synes det er veldig viktig å få frem pårørendes erfaringer, ettersom vi er daglig involvert i bruken av tjenestene. I dag fikk jeg mange gode tilbakemeldinger, noe som er inspirerende, sier Nilsen.

Mann som ser mot skjermen der presentasjonen hans er
Steinar Nilsen delte sine erfaringer som pårørende med de fremmøtte.

Han meldte familien inn i Norsk Forening for Retts Syndrom samme dag som datteren fikk diagnosen for 13 år siden, og synes det er veldig hjelpsomt i hverdagen. Foreningens kontaktperson i Rogaland kom hjem til dem etter innmelding og kom med gode råd. Nilsens familie reiser årlig på seminar i Oslo og har de siste seks årene deltatt på sommerleir i Danmark sammen med 20 andre familier som er i samme situasjon. De deler også erfaringer på en egen Facebook-side.

– Innenfor velferdsteknologi er det mange ulike brukergrupper, og følgelig mange hensyn å ivareta. Utnyttelse av slike tjenester for de som har samme diagnose som min datter er drevet av pårørendes innsats. Også innenfor denne gruppen eksisterer mange ulike syn på gjeldende behov, sier Nilsen.

Kvinne som gestikulerer under en presentasjon
Marit Hagland er opptatt av brukerinvolvering i forbindelse med nye innovasjoner.

Testing av produkter med brukerinvolvering

Etter innlegget hans fikk de fremmøtte høre mer om omsorgsteknologi fra et leverandørperspektiv, presentert av Marit Hagland. Hun er prosjektleder for Norwegian Smart Care Lab (NSCL), og en del av miljøet i HelseCampus Stavanger. NSCL tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen, og er en del av Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen er en arena for samhandling, nettverk og innsikt mellom bedrifter, kommuner, sykehus og akademia. Flere av bedriftene i klyngen bidrar med tjenester til laben.

– Våre tjenester bidrar til at produkter og løsninger utvikles og kommersialiseres raskere. Dette gjør vi ved å sikre at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov. Samtidig ser vi til at produktet eller tjenesten tilfredsstiller lover, standarder og normer, sier Hagland.

Nye måter å levere helsetjenester på er ifølge henne avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Innenfor det teknologiske området er det et hav av nye muligheter. Aktiviteten på området er stor, men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk i stor skala. Hun påpeker at det viktigste er å involvere de som skal benytte løsningene i helsetjenesten, samt pasienter og pårørende.

– Foredraget til Nilsen var givende og ga god innsikt i hverdagen til en familie med slike løsninger. Det var spennende å høre om løsningen de hadde utviklet for trening på tredemølle. Det er en løsning som kunne vært nyttig for mange andre også. Kanskje kan vi gjøre noe med dette i vår inkubator etter hvert, sier prosjektlederen avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...