Ledige studieplasser

Her finner du ledige studieplasser ved UiS. Listen oppdateres fortløpende.

Published Endret
Fakta

Søk på ledige studieplasser på grunnstudier via Samordna opptak fra 20 juli, klokka 09:00.

Søk på ledige toårige masterstudier, videreutdanninger eller PPU i Søknadsweb.

Det er første mann til mølla.

Ledige studieplasser går etter første mann til mølla. Vi sender tilbud til den første kvalifiserte søkeren først.

Ledige studieplasser på grunnstudier

Du kan søke på ledige studieplasser på grunnstudier via Samordna opptak fra og med 20 juli, klokka 09:00.

Se ledige studieplasser på bachelornivå, årsstudier og femårige masterprogram (samordnaopptak.no) når det legges ut.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Det er nå mulig å søke på ledige plasser på masterstudier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora via Søknadsweb. Husk å laste opp dokumentasjon som viser at du dekker opptakskravet så snart som mulig etter du har søkt.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det er nå mulig å søke på ledige plasser på masterstudier ved det teknisk-naturvitenskaplige fakultet via Søknadsweb. Husk å laste opp dokumentasjon som viser at du dekker opptakskravet så snart som mulig etter du har søkt.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det er nå mulig å søke igjen på PPU allmennfag og yrkesfag via Søknadsweb. Husk å laste opp dokumentasjon som viser at du dekker opptakskravet, så snart som mulig etter at du har søkt. Se opptakskrav til PPU.

Disse fagdidaktikkene er åpne for søking:

 • Engelsk
 • Norsk
 • Fremmedspråk (tysk, spansk, fransk)
 • Historie og samfunnsfag
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Religion
 • Kroppsøving
 • Medier og kommunikasjon
 • Økonomisk-administrative fag

Disse yrkesdidaktikkene er åpne for søking:

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Teknologi- og industrifag

Ledige studieplasser på emner ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

Alle ledige emner på IGIS vil publiseres her, og har løpende opptak. Det vil si at tilbud blir sent til første kvalifiserte søker først, og kun så lenge det er ledige plasser. For å søke på disse emnene, bruk følgende skjema:

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene våren 2023

Alle emner er totalt 30 studiepoeng:

Opptakskrav for alle emner på grunnskolelærerutdanningene

Fullført grunnskolelærer-, allmennlærerutdanning, eller lektorutdanning. Andre kvalifiserte søkere kan vurderes. Individuelle forkunnskapskrav kan forekomme ved enkelte emner.

Om emnene

Alle ledige emner på grunnskolelærerutdanningene vil ha obligatorisk tilstedeværelse på 70% eller 80%. Timeplanene publiseres tidligst 15. juni for høstsemesteret, og 15. desember for vårsemesteret.

Søking og opptak

Slik søker du opptak ved UiS.

Master-, PPU og videreutdanning

Om opptak til master, PPU og videreutdanninger.

Enkeltemner

Åpne emner og hvordan du søker på dem.