Paramedisin - bachelor

Som paramedisiner er du sykehusets forlengede arm og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Gjennom utdanningen lærer du å gi førstehjelp, omsorg og behandling til pasienter, ofte under krevende arbeidsforhold.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, heltid

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

20

Linjeforening

Parasjuk

Praksis

Ja, fem praksisperioder

Poenggrense

2023: 57,2 / 51,2 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april 2024 via Samordna opptak

Bli paramedisiner ved UiS

Om studiet

Med paramedisin velger du et yrke som går ut på hjelpe mennesker som har behov for akutt hjelp, samtidig som det krever at man må jobbe selvstendig og ha evne til å ta beslutninger i kritiske situasjoner. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten til å gå på dette studiet.

Silje  , 3. årsstudent på bachelor i paramedisin

Hva kan du bli?

Som paramedisiner kan du jobbe flere forskjellige steder, ikke bare i ambulanse. Flere får jobb på legevakt, akuttmottak, forsvaret eller andre prehospitale tjenester.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale akuttmedisinske tilstander og metoder innen prehospitale emner, samt fagets egenart og plass i samfunnet.
 • kan vurdere relevante medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet. 
 • kan vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen, samt vise en bred multikulturell forståelse.
 • kan identifisere og ivareta spesielt sårbare pasientgrupper med komplekse helsemessige- og/eller sosiale problemer.
 • har kunnskap om organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig kunnskapsbasert praksis
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette og dokumentere pasientbehandlingen
 • kan beherske relevant utstyr, faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og ulike kommunikasjonsformer som er nødvendig for fremtidig yrkesutøvelse - kan vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser
 • kan samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, åpenhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten, informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve og oppkjøring for utrykningskjøring

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • utøver faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert praksis basert på juridisk og etisk bevissthet samt kritisk refleksjon over egen rolle
 • viser evne og vilje til å arbeide kunnskapsbasert og bidra til utvikling, nytenkning og innovasjon i eget fag og helsetjenesten for øvrig i et livslangt læringsperspektiv
 • har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
 • kan anvende og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig 
 • kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
 • kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål
 • har multikulturell kompetanse som sikrer likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning

Opptaksprøve

For å være kvalifisert til studiet i paramedisin må du bestå en fysisk opptaksprøve. Her får du svar på noen av de mest stilte spørsmålene i forbindelse med opptaksprøven.

Før opptaksprøven

Hvordan melder jeg meg på?

Detaljert informasjon om påmelding og frister vil bli sendt til alle registrerte søkere etter søknadsfristen. Du skal bare å ta opptaksprøven ett sted selv om du har søkt paramedisinstudiet flere steder. Du kan selv velge hvor du vil ta opptaksprøven, og kan ta opptaksprøven ved et annet studiested enn du har søkt til. 

Mer om testen og hvordan du melder deg på.

Hva må jeg huske på før opptaksprøven?

 • Når du ha booket tid får du en kvittering på e-post. Forsikre deg om at du har fått kvittering.
 • Ta med gyldig legitimasjon. Vi sjekker at det er riktig person som tar testen.
 • Ta med utfylt egenerklæring for helsekrav og svømmedyktighet.
 • Møt opp i god tid slik at du rekker å registrere deg og varme opp før testen starter.
 • Ta med hengelås til garderobeskapet dersom du vil benytte garderobene på treningssenteret.
 • Skulle du bli syk på testdagen må du kontakte oss samme dag på e-post.

På testdagen

Hvor kan jeg ta opptaksprøven?

Det er mulig å ta prøven i Stavanger (Universitetet i Stavanger), Oslo (OsloMet), Tromsø (Universitetet i Tromsø), Bodø (Nord Universitet) og Fredrikstad (Høgskolen i Østfold). Du kan bare ta opptaksprøven ett sted, selv om du har søkt flere studiesteder.

Opptaksprøven i Stavanger gjennomføres på SIS sportssenter som ligger på UiS campus. Dette er et treningsstudio, så det finnes garderobe og dusjer som kan brukes.

Adresse: Rennebergstien 24, 4021 Stavanger.

Når skal jeg møte, og hvordan registrerer jeg meg?

Du skal møte på det tidspunktet som du har fått på bekreftelsesmailen. En halv time etter dette tidspunktet starter opptaksprøven.

I inngangspartiet til SiS Sportssenter finner du en registreringsmedarbeider. Der melder du at du er kommet, signerer for oppmøte, viser ID, og leverer egenerklæringen for svømmedyktighet/helsekrav.

Hva skal jeg ha på meg?

Lett treningstøy og gode sko. Du skal løpe 3000 meter, og så gjøre styrkeøvelser. Joggesko, shorts og treningstrøye / t-trøye er nok.

Hva gjør jeg om jeg er forsinket?

Kom og meld deg, så prøver vi å sette deg i en annen gruppe. Vi kan ikke garantere at vi får det til, dette avhenger av hvor store grupper vi får.

Hvor lang tid tar opptaksprøven?

Mellom 30 minutter og 1 time, litt avhengig av om gruppen du møter sammen med er stor eller liten. Sett av en time for sikkerhets skyld.

Om selve testene

Får jeg karakterer?

Det gis bare bestått / ikke bestått.

Må jeg bestå alle testene?

Ja, alle må bestås for at søknaden skal behandles.

Kan jeg gjøre alternative styrketester?

Nei.

Hvor mange forsøk har jeg på styrketestene og 3000 meteren?

Ett forsøk.

Hvis jeg stryker, når kan jeg prøve igjen?

Til neste år.

Hva er rekkefølgen på testene?

Først løpes 3000 meter. Etter denne får dere puste ut i noen få minutter, så starter styrketestene. Gruppen deles i tre mindre grupper og styrketestene gjennomgås etter sirkelprinsippet. Rekkefølge for styrkeøvelsene vil derfor være ulik for hver enkelt deltaker.

Praksisstudier

Du skal gjennom fem praksisperioder i løpet av studiet. Disse fordeles mellom praksis i ambulansetjenesten og ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Den prehospitale tjenesten har en viktig samhandlingsrolle som bindeledd mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Oppgaven med å lede pasienten til riktig behandlingsnivå tilfaller ofte ambulansetjenesten. Du vil derfor i løpet av utdanningen gjennomføre praksis innen ulike fagområder relatert til paramedisinerens yrkesutøvelse.

Du må være forberedt på at praksisstudier vil bli gjennomført ved institusjoner og i kommuner utenfor Stavanger og i andre fylker enn Rogaland, samt å følge praksisstedets arbeidstid. Vi har praksisplasser i Helse Fonna, Sørlandet sykehus, Helse Bergen og Stavanger universitetssykehus, men arbeider også for å utvide praksisfeltet.

Du vil få erfaring fra både by- og distriktstjeneste. Du vil ha praksis i ambulansetjenesten, på legevakt/kommunal akutt døgnenhet (KAD), på akuttmottak og andre relevante sykehusavdelinger. Du vil også ha praksis innen psykisk helse. Du har også muligheten til å gjennomføre en praksisperiode hos en av våre partnere i utlandet.

Opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy inngår som del av praksisstudiene.

Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester 
Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

På bachelorprogrammet i paramedisin er det lagt til rette for utveksling i 5.semester, i form av 8 ukers praksis i ambulansetjenesten i utlandet f.o.m. uke 34. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien, men det er verdt det! Les denne artikkelen som beskriver utveksingsopphold i Plymouth og sjekk rapporter fra andre studenter.
Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth! Plymouth er en sommerby med utsikt utover havet, små butikker og steder å spise rundt hvert hjørne. Det er også en nasjonalpark som heter Darthmore med fine turområder ikke langt fra byen.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of Plymouth

  Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth! Plymouth er en sommerby med utsikt utover havet, små butikker og steder å spise rundt hvert hjørne. Det er også en nasjonalpark som heter Darthmore med fine turområder ikke langt fra byen.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing samt førerkort klasse B (senest innen 01.03 i opptaksåret) og bestått fysisk opptaksprøve. Les mer her

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Paramedisiner er et spennende yrke. Jeg føler at jeg får utgjort en forskjell – selv som student i praksis.

Elias , 3.års paramedisinstudent

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Universitetslektor i paramedic
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi