Sara Esmaeeli

Førsteamanuensis i allmennpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-207

Bio

Sara Esmaeeli is Associate Professor in the Department of Early Childhood Education, University of Stavanger. Esmaeeli is specializes in the fields of inclusive education. Her research interest is examining the multifactorial model of children’s learning and specifically reading and writing skills from early on. Part of this multifactorial model is to identify the risk and supportive factors of reading development/difficulties from early childhood, and to identify what specific aspects of the environment, such as the home literacy environment, shared-reading and reading-related activities at kindergarten/preschool years are important for children's cognitive and reading development.

Research Interests

 • Inclusive Education in Early Childhood Education and Care (ECEC), inclusion and belonging.
 • First- and second-language early reading-related skills at preschool and reading development.
 • Learning difficulties
 • The risk and promotive factors of reading difficulties from early childhood including Family Risk of reading difficulties; environmental factors such as Home Literacy Environment, and early reading-related activities at preschool; cognitive factors like emergent literacy development.
 • Quantitative methodology
 • Multivariate methods used in educational science research, mainly Structural Equation Modeling (SEM) and factor analysis.

Research Project

Teaching

Assistant Editor

Reviewer

 • Journal of Research in Reading (ISSN:1467-9817)
 • Journal of Scientific Studies of Reading (ISSN: 1088-8438)
 • Journal of Family Studies (ISSN: 1322-9400)
 • Reviewer/scientific evaluation for Research Grants 
 • International Congress for School effectiveness and Improvement
 • Norsk barnehageforskningskonferanse
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen.

 • Formidling
  • Esmaeeli, Sara; Tina, Tellefsen; Rosell, Lars Yngve

   (2023)

   Transition in Early Childhood Education and Care: Parents experiences and their expectations.

   European Early Childhood Education Reserch Association (EECERA);

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Undheim, Marianne; Grøsvik, Kristin; Esmaeeli, Sara

   (2023)

   Aktuell forskning og framtidsutsikter - Eksempel DiCoTe.

   Jubileumskonferanse barnehagelærerutdanningen i Stavanger 50 år;

   2023-10-27 - .

  • Fereshteh, Nikad Amoli; Esmaeeli, Sara; Furenes, May Irene

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen i møte med mangfold.

   Norsk barnehageforskningskonferanse ;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Gustavsen, Embla Haua; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Esmaeeli, Sara

   (2022)

   Interkulturell kompetanse: et arbeid på systemnivå.

   Norsk barnehageforskningskonferanse ;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Tellefsen, Tina; Rosell, Lars Yngve; Esmaeeli, Sara

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen i overgangen innad i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Granone, Francesca; Ploog, Helga Maria; Eltervåg, Caroline; Tengesdal, Liv Ingeborg; Kamola, Monika; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Esmaeeli, Sara

   (2022)

   Status om prosjektet DiCoTe: resultater og veien videre.

   FILIORUM forum;

   2022-11-22.

  • Esmaeeli, Sara

   (2021)

   Language background, Home Literacy Environment and Emergent Literacy Skills in Norwegian Preschoolers.

   Society for the Scientific Study of Reading;

   2021-07-12 - 2021-07-16.

  • Esmaeeli, Sara

   (2021)

   lek, læring og inkludering i den flerkulturelle og mangfoldige barnehagen .

   Rekomp;

   2021-04-23 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Esmaeeli, Sara

   (2021)

   The Importance of Home Environment in Early Age for later Literacy Development: Evidence from PIRLS and On Track.

   Collaboration between families and external stakeholders in Early Childhood Education : European fields and methods;

   2021-10-21 - 2021-10-23.

  • Esmaeeli, Sara; Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen og overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving.

   Norskbarnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Familial risk and environmental protective factors of literacy skill: A multifactorial perspective .

   Scientific Society for the Scientific Study of Reading;

   2018-07-18 - 2018-07-21.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2018)

   Kan vi vite hvilke barn som er i faresonen for å utvikle lese-og skrivevansker før de lærer å lese?.

   Nasjonalt senter for leseopplæring, Universitet i Stavanger;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra

   (2018)

   Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2017)

   Children with and without Family-Risk of Reading Difficulties (RD): A Multidimensional Perspective.

   Brown Bag-Department of Psychology-Florida State University;

   2017-02-24 - .

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start..

   British Dyslexia Association 10th International Conference;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona

   (2016)

   MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND.

   Society for the Scientific Study of Reading;

   2016-07-13 - 2016-07-17.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2016)

   Familierisiko for Dysleksi/ Lese- og Skrivevansker.

   Fagmesse for lærere;

   2016-06-14.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2016)

   Emergent Literacy and Early Reading Skills: A Multifactorial Perspective .

   National Graduate School in Educational Research (NATED);

   2016-09-08.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2015)

   Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian.

   nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk;

   2015-06-11 - 2015-06-13.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2015)

   Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment.

   Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2015)

   Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE)by the Beginning of First Grade: Children with and without Familial Risk (FR) for Reading Difficulties.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Esmaeeli, Zahra

   (2015)

   EMERGENT LITERACY SKILLS & HOME LITERACY ENVIRONMENT.

   Fagmesse for lærere;

   2015-06-16.

  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti

   (2014)

   Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children.

   Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway