Data Science - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-APPDAT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

En mastergrad i Data Science gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innen dataanalyse, smarte løsninger (som smarte byer, smart energi), og digitalisering. Masterprogrammet i Data Science er et internasjonalt program der undervisningsspråket er engelsk.

Innhold, struktur og sammensetning av studieprogrammet

Universitetet i Stavanger tilbyr et masterprogram rettet mot studenter som har fullført 3-årig ingeniørutdanning eller lignende, med nødvendig bakgrunn innen programmering og informatikk (minst 20 studiepoeng). Den toårige mastergraden i Data Science omfatter 120 studiepoeng.

Studiet har praktiske emner som bygger på matematikk, statistikk og grunnleggende emner innen informatikk fra bachelorgraden. Programmet inneholder avanserte statistiske emner, behandling av store datasett, skyløsninger, maskinlæring og datautvinning.

Programmet tilbyr et mangfold av læringsaktiviteter og undervisningsformer, fra tradisjonelle forelesninger og øvelser, prosjektarbeid, selvstudium og laboratoriearbeid til introduksjon og praksis i bruk av moderne programvare. Vektleggingen av de enkelte undervisningsformene varierer mellom emnene.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer

FNs bærekraftmål


FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Med en master i Data Science får du kompetanse som kan bidra direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden. IKT kan brukes for å hjelpe til med samtlige bærekraftmål.

Her kommer noen eksempler basert på vårt arbeid ved IDE:

Forskere ved IDE jobber blant annet med å analysere bildedata for å hjelpe leger med å diagnostisere sykdommer eller analysere hjertedata for å avsløre hjertesykdom før den bryter ut. Dette er del av FNs tredje bærekraftsmål, god helse.

Med strømkrise og klimakrise er det viktigere og viktigere å produsere så mye kraft som mulig. Med solceller på hustakene til folk og små vannkraftverk på individuelle gårder må man lage et strømnett som styres mye smartere enn med tradisjonelle store kraftverk. Ved IDE har vi hatt flere master- og PhD-prosjekter rundt smarte strømnett, og dette kan være aktuelle prosjekter for de som går videre på en master i data science. Dette går rett inn i FN-s bærekraftsmål 7 (ren energi til alle), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 13 (stopp klimaendringene).

Annet

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Etter opptak til programmet kan du søke på et deltidsstudium. Alternativt kan du søke direkte på et deltidsstudium.

Læringsutbytte

Etter fullført toårig mastergrad i Data Science skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Avansert kunnskap innen Data Science, som inkluderer databehandling, maskinlæring, datautvinning, statistikk og typiske programmeringsspråk for området, inkludert: Python and R.

K2: Spesialisert innsikt i dataanalyse.

K3: Dyp kunnskap om vitenskapelig teori og metoder i Data Science.

K4: Anvende kunnskap om algoritmer for statistisk analyse, maskinlæring eller datautvinning på nye områder innen datavitenskap.

K5: Analyser faglige problemstillinger basert på det fjerde vitenskapsparadigmet, 4Vs av store data (volum, hastighet, variasjon og variasjon), datadrevet tilnærming, CRISP-DM (standardprosess for datautvinning på tvers av industrien).

Ferdigheter

S1: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, datasett og dataprosesser; og anvende disse for å strukturere og formulere slutninger basert på dataene.

S2: Analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med å anvende og vurdere ulike lagrings- og databehandlingsteknologier.

S3: Bruk CRISP-DM og vitenskapelige metoder for å utvikle dataanalyseprogrammer på en uavhengig måte.

S4: Gjennomføre uavhengig, begrenset datainnsamling, analyse og evaluering i henhold til etablerte designprinsipper i samsvar med gjeldende forskningsetiske standarder.

Generell kompetanse

G1: Analysere relevante etiske problemer som oppstår gjennom databruk og datagjenoppretting.

G2: Bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter knyttet til databehandling, dataanalyse og optimalisering.

G3: Formidle resultater av omfattende dataanalyse og utviklingsarbeid, og beherske datavitenskapelige uttrykk.

G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

G5: Bidra til nye ideer og innovasjonsprosesser ved å introdusere datadrevne tilnærminger, omfattende dataanalyse og utviklingsarbeid, og mestre datavitenskapelige uttrykk.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i Data Science kan du få en stilling i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter hvor du kan finne arbeid er IT-konsulentselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, energirelaterte virksomheter, sykehus og andre offentlige etater. Data Science gir grunnlag for arbeid med dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele datalivssyklusen. Det bygger kunnskap og ferdigheter innen avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og prosessering av store datavolumer.

Fullført mastergrad gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • DASMAS: Masteroppgave i Data Science

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Data Science (DASMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • DAT640: Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

     Andre år, semester 3

     Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

     Studiepoeng: 10

    • ELE510: Bildebehandling og maskinsyn

     Andre år, semester 3

     Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Andre år, semester 3

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Andre år, semester 3

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • DAT530: Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Andre år, semester 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

     Studiepoeng: 10

    • DAT605: Reinforcement Learning

     Andre år, semester 3

     Reinforcement Learning (DAT605)

     Studiepoeng: 5

    • DAT620: Prosjekt i datateknologi

     Andre år, semester 3

     Prosjekt i datateknologi (DAT620)

     Studiepoeng: 10

    • ELE680: Dype nevrale nett

     Andre år, semester 3

     Dype nevrale nett (ELE680)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • DAT515: Nettskyteknologier

   Første år, semester 1

   Nettskyteknologier (DAT515)

   Studiepoeng: 5

  • DAT535: Data-intensive Systems and Algorithms

   Første år, semester 1

   Data-intensive Systems and Algorithms (DAT535)

   Studiepoeng: 5

  • DAT540: Introduksjon til datavitenskap

   Første år, semester 1

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • STA510: Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering (STA510)

   Studiepoeng: 10

  • DAT550: Datautvinning og dyplæring

   Første år, semester 2

   Datautvinning og dyplæring (DAT550)

   Studiepoeng: 10

  • DAT600: Algoritmeteori

   Første år, semester 2

   Algoritmeteori (DAT600)

   Studiepoeng: 10

  • ELE520: Maskinlæring

   Første år, semester 2

   Maskinlæring (ELE520)

   Studiepoeng: 10

  • DASMAS: Masteroppgave i Data Science

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Data Science (DASMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Velg ett emne

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • DAT605: Reinforcement Learning

     Andre år, semester 3

     Reinforcement Learning (DAT605)

     Studiepoeng: 5

    • DAT640: Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

     Andre år, semester 3

     Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

     Studiepoeng: 10

    • ELE510: Bildebehandling og maskinsyn

     Andre år, semester 3

     Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Andre år, semester 3

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • DAT530: Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Andre år, semester 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

     Studiepoeng: 10

    • DAT620: Prosjekt i datateknologi

     Andre år, semester 3

     Prosjekt i datateknologi (DAT620)

     Studiepoeng: 10

    • ELE680: Dype nevrale nett

     Andre år, semester 3

     Dype nevrale nett (ELE680)

     Studiepoeng: 5

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Andre år, semester 3

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Studenter kan reise på utenlandsopphold i 3. semester av masterprogrammet i Data Science. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og/eller ditt interessefelt. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Sheryl Josdal

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Lodz University of Technology

  Do you want to study at one of the best technical universities in Poland? Apply to Lodz University of Technology (TUL) and enjoy a 70 years long tradition and experience in Engineering education!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Pisa

  Study at one of Europe's oldest and most prestigious universities - founded as early as 1343.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Pisa

  Study at one of Europe's oldest and most prestigious universities - founded as early as 1343.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Lodz University of Technology

  Do you want to study at one of the best technical universities in Poland? Apply to Lodz University of Technology (TUL) and enjoy a 70 years long tradition and experience in Engineering education!

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende utdanning med minst 10 sp med programmering og ytterligere 10 sp i datatekniske emner (databaser, algoritmer og datastrukturer, videregående programmering, operativsystemer eller lignende). Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Det kan kreves minst 50 sp i programmering og datatekniske emner i tilfeller der nøyaktig innhold i programmering og datatekniske emner ikke kan bekreftes gjennom standardiserte læringsutbyttebeskrivelser basert på Bolognaprosessen.
Hvis du har fullført studier/emner utenfor Universitetet i Stavanger, må du laste opp originale emnebeskrivelser på norsk eller engelsk, som inneholder et klart definert læringsutbytte (curriculum). Emnenavn og -koder på emnebeskrivelsene må samsvare med karakterutskrift. Dersom du ikke laster opp emnebeskrivelser, risikerer du at søknaden din blir nedprioritert.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Sheryl Josdal

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no