Energi, reservoar og geovitenskap - master i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-ENRGEO

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Med en mastergrad i energi, reservoar og geovitenskap er du kvalifisert for arbeid med undergrunnen og klimautfordringer innenfor energifeltet, både i offentlig og privat sektor. Jobbmuligheter finnes blant annet i energi- og serviceselskaper hvor det er behov for undergrunns-kompetanse for leting- og utvikling av energiressurser og lagring i undergrunnen. Arbeid på Forskningsinstitusjoner er også relevant, da det er behov for ekspertisen en får med denne mastergraden i utvikling av teknologi for fremtidig bærekrafts-behov.  

 

Studiets innhold, oppbygning og sammensetning

Dette et internasjonalt masterprogram, hvor norske og internasjonale studenter studerer sammen, gjennom ulike former for gruppe- og prosjektbaserte læringsmetoder for å maksimalisere læringsutbyttet. Programmet er på engelsk og består av 120 studiepoeng. Det første året (60 sp) består av obligatoriske emner som gir et faglig fundament i forståelse av undergrunnen, fluidstrøm i porøse medier, og nødvendig metodologi for å forstå og karakterisere undergrunnen og dens potensial som et reservoar for produksjon og lagring av energi. Det tredje semesteret består av 30 sp valgfrie emner, hvor studenten kan velge mellom et utvalg spesialiserte emner innenfor undergrunns optimalisering, modellering, økonomi etc. Alternativt kan studentene reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner eller ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det siste og fjerde semesteret består av et masteroppgaveprosjekt hvor studenten anvender sin kunnskap fra studiet. Prosjektet kan være enten teoretisk eller praktisk.  

 
Studentene møter ulike typer for arbeid og undervisningsmetoder, inkludert ledende teknologi, praktisk laboratoriearbeid og hands-on prosjekter med bruk av reell data. Vurderingen i emnene vil i hovedsak bestå av løpende vurderingsformer og mappevurdering som maksimaliserer læringsutbyttet til studenten, og bidrar til aktiv deltakelse gjennom semesteret. Emnebeskrivelsene gir ytterligere informasjon om:  

 • Forelesninger og veiledning i akademiske aktiviteter  
 • Læreplan, kompendier og prosjekter 
 • Evalueringskriterier  
 • Eksamen  

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i energi, reservoar og geovitenskap skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskaper 

K1: Kandidaten har avansert kunnskap om undergrunnen, bergarter og fluider i jordskorpen, og deres struktur og egenskaper. 

K2: Kandidaten har avansert kunnskap om de fysiske og kjemiske prosessene som finner sted i undergrunnen i et geovitenskapelig og menneskelig tidsperspektiv, og om hvordan disse prosessene former undergrunnen som vi forstår den i dag.   

K3: Kandidaten har avansert kunnskap om undergrundsreservoarer, naturressurser (som hydrokarboner, vann, geotermi) eller kjemiske forbindelser (som CO2, hydrogen) som de kan lagre. 

K4: Kandidaten har kunnskap for å kunne utvikle, implementere og styre optimale løsninger for produksjon eller lagring av naturressurser og energi på en miljøvennlig måte. 

K5: Kandidaten kan evaluere anvendeligheten av innovative prosesser for bruk av undergrunnen.  

Ferdigheter  
F1: Kandidaten kan tolke og integrere statisk og dynamisk undergrunnsdata for å konstruere geologisk realistiske modeller av undergrunnen.  

F2: Kandidaten kan bruke eksperimenter og modeller for å kunne forstå fysiske og kjemiske prosesser som skjer i undergrunnen og forutse utfallet av disse prosessene.  

F3: Kandidaten kan integrere ferdighetene i F1 og F2 som støtte i beslutninger for en mest mulig optimal og miljøvennlig styring av reservoarer i energiløsnings-sektorer.

F4: Kandidaten kan anvende relevante metoder og foreta et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor fagområdet under veiledning, og i tråd med aktuelle forskningsetiske normer. 

F5: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger i fagfeltet og arbeide individuelt med praktiske og teoretiske problemstillinger.  

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten kan samarbeide og drøfte relevansen av reservoarstyring av energi og avfall med sine medstudenter.  

G2: Kandidaten kan kommunisere relevansen av undergrunnen og reservoarstyring for energiforsyning og dekarbonisering på en vitenskapelig måte til offentligheten.  

G3 – Kandidaten kan samarbeide med industrien og offentlig sektor for å utforme optimal og miljøvennlige løsninger for anvendelse av reservoarer i undergrunnen.  

G4: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å løse undergrunns-baserte problemstillinger i både akademiske og industrielle settinger.  

G5: Kandidaten kan overføre kunnskaper og ferdigheter for problemstillinger knyttet til undergrunnen i nye, innovative eller andre relevante områder enn energi- eller energilagringsfeltet.  

Hva kan du bli?

Etter å ha fullført dette programmet er kandidaten kvalifisert til å jobbe både i offentlig og privat energisektor, spesielt der det kreves undergrunnskompetanse for både energiproduksjon og -lagring. Dagens og fremtidens energimiksscenarioer og klimautfordringer krever fagfolk med en helhetlig forståelse av undergrunnen for å oppnå bærekraft i de kommende tiårene. Fagpersonene fra dette programmet har en integrert utdanning som gir den kompetansen som er nødvendig for å møte disse utfordringene. 

Avhengig av de valgte valgmnene, kan kandidaten velge en karriere i en rekke forskjellige yrkesroller inkludert geolog, geofysiker, petrofysiker, ingeniørgeolog, undergrunnsdataforsker og reservoaringeniør. 

Mens mange av kandidatene fra dette fagområdet ved UiS tradisjonelt er ansatt i olje- og gassindustrien, jobber et økende antall geoforskere i andre sektorer med fornybar energi, gruvedrift, konstruksjon, avfall og vannhåndtering. I tillegg kan kandidater fra dette programmet jobbe i akademiske og forskningsinstitusjoner eller ta et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for undergrunnen og andre relaterte fagområder. 

Etter fullført mastergrad kan kandidaten være kvalifisert for et PhD-program knyttet til forsknings- og utviklingsteknologi for undergrunnen og andre relaterte fagområder. 

 

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • GEOMAS: Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap (GEOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • GEO608: Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger

     Andre år, semester 3

     Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger (GEO608)

     Studiepoeng: 10

    • GEO620: Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • MOD510: Modeling and Computational Engineering

     Andre år, semester 3

     Modeling and Computational Engineering (MOD510)

     Studiepoeng: 10

    • PET685: Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • GEO560: Geovitenskapelig temaemne

     Andre år, semester 3

     Geovitenskapelig temaemne (GEO560)

     Studiepoeng: 5

    • GEO680: Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences

     Andre år, semester 3

     Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences (GEO680)

     Studiepoeng: 10

    • MOD500: Modeling for Decision Insight

     Andre år, semester 3

     Modeling for Decision Insight (MOD500)

     Studiepoeng: 10

    • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

     Andre år, semester 3

     Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

     Studiepoeng: 10

    • PET515: Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • GEO501: Subsurface Geology

   Første år, semester 1

   Subsurface Geology (GEO501)

   Studiepoeng: 10

  • GEO502: Reservoir Physics and Chemistry

   Første år, semester 1

   Reservoir Physics and Chemistry (GEO502)

   Studiepoeng: 10

  • GEO503: Reservoir Geophysics

   Første år, semester 1

   Reservoir Geophysics (GEO503)

   Studiepoeng: 5

  • GEO504: Reservoir Evaluation Technology

   Første år, semester 1

   Reservoir Evaluation Technology (GEO504)

   Studiepoeng: 5

  • GEO505: Subsurface Interpretation and Modelling

   Første år, semester 2

   Subsurface Interpretation and Modelling (GEO505)

   Studiepoeng: 10

  • GEO506: Reservoir Modelling and Simulation 

   Første år, semester 2

   Reservoir Modelling and Simulation  (GEO506)

   Studiepoeng: 10

  • GEO507: Reservoir Storage and Production  

   Første år, semester 2

   Reservoir Storage and Production   (GEO507)

   Studiepoeng: 5

  • GEO508: Energy Transition and Sustainability

   Første år, semester 2

   Energy Transition and Sustainability (GEO508)

   Studiepoeng: 5

  • GEOMAS: Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i energi, reservoar og geovitenskap (GEOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • GEO608: Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger

     Andre år, semester 3

     Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger (GEO608)

     Studiepoeng: 10

    • GEO620: Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • MOD500: Decision Analysis with Artificial Intelligence Support

     Andre år, semester 3

     Decision Analysis with Artificial Intelligence Support (MOD500)

     Studiepoeng: 10

    • MOD510: Modeling and Computational Engineering

     Andre år, semester 3

     Modeling and Computational Engineering (MOD510)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • GEO560: Geovitenskapelig temaemne

     Andre år, semester 3

     Geovitenskapelig temaemne (GEO560)

     Studiepoeng: 5

    • GEO680: Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences

     Andre år, semester 3

     Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences (GEO680)

     Studiepoeng: 10

    • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

     Andre år, semester 3

     Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

     Studiepoeng: 10

    • PET515: Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • PET685: Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen 

I 3. semester på masterprogrammet i energi, reservoar og geovitenskap er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

Svalbard
Studenter på dette programmet kan søke om å ta emner ved UNIS som del av studiet. Mer informasjon om dette her.

Kontakt studiekoordinator om du har spørsmål eller ønsker veiledning om forhåndsgodkjenning av emner. 

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina Sanni 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Italia

  University of Catania

  Bli Erasmus+ student og studer ved det eldste universitetet på Sicilia!

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

 • Portugal

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i geovitenskap, reservoarteknologi eller tilsvarende, som inkluderer minst 20 studiepoeng matematikk (minimum 10 studiepoeng matematikk og 10 studiepoeng matematikk/statistikk) og 30 studiepoeng i geovitenskap, reservoarteknologi og/eller emner innen undergrunnsressurser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-post: post-tn@uis.no.

Studiekoordinator: Karina Sanni